Система за вторичен въздух

12 август 2019, 7:00

Защо вторичният въздух се подава само по време на студени стартове и какво влияние оказва това върху замърсителите?
Кои компоненти са монтирани в системата за вторичен въздух и защо?

Системата за вторичен въздух се прилага при превозни средства с двигател с искрово запалване. Тя се състои от следните компоненти: клапан за вторичен въздух, помпа за вторичен въздух и електромагнитен превключващ клапан.

Клапан за вторичен въздух и помпа за вторичен въздух в BMW E46 (подчертан)

При двигателите с искрово запалване най-голямото замърсяване става при студено стартиране. Системите за вторичен въздух успешно се използват за намаляване на такива студени стартови емисии. 

Необходима е „богата смес“ (λ <1), т.е. смес с излишно гориво, за да се стартира студения двигател.
Докато каталитичният преобразувател не достигне работна температура и управлението с ламбда сензорите започне да влиза в действие, се получават големи количества въглероден окис и неизгорели въглеводороди.
За да се намали нивото на тези замърсители, атмосферният въздух с високо съдържание на кислород („вторичен въздух“) се подава в изпускателния колектор директно след изпускателните клапани по време на фазата на студен старт. Това води до окисляване („изгаряне“) на замърсителите, образувайки въглероден диоксид и вода.
Топлината, генерирана в този процес, допълнително затопля каталитичния преобразувател и ускорява началото на контролното действие на ламбда сензора.

Блок-схема на системата за вторичен въздух (пневматично задействана)
1. Въздушен филтър
2. Помпа за вторичен въздух
3. Клапан за вторичен въздух със затваряща и невъзвратна функция
4. Соленоиден превключващ клапан
5. Цилиндър
6. Ламбда сензор
7. Каталитичен конвертор
Компоненти на системата за вторичен въздух

Помпата за вторичен въздух засмуква околен въздух и го подава в изпускателния колектор в потока на газовете след изпускателните клапани. Има отделен интегриран въздушен филтър, ако въздухът не се подава от всмукателната система, а директно от двигателния отсек.

Клапаните за вторичен въздух са монтирани между помпата за вторичен въздух и изпускателния колектор.
Използват се различни версии. Възвратният клапан за вторичен въздух спира отработените газове, кондензата или пиковото налягането в изпускателната система, което може да причини повреда на помпата за вторичен въздух (напр. при прекъсване на запалването).
Прекъсващият клапанът за вторичен въздух гарантира, че вторичният въздух се насочва само към изпускателния колектор в студената фаза на стартиране.
Клапаните за вторичен въздух се задействат или чрез вакуум, контролиран от електромагнитен превключващ клапан, или се отварят от налягането на помпата за вторичен въздух.

С по-новите поколения функциите на възвратен и прекъсващ клапан се комбинират в един единствен „клапан за вторичен въздух“.

Най-новата разработка е соленоидният клапан за вторичен въздух, притежаващ по-кратко време на отваряне и затваряне, отколкото пневматично задействаните клапани.
Благодарение на по-високите задействащи сили, този тип клапан е по-малко податлив на запушване от сажди или мръсотия.

Соленоидните клапани за вторичен въздух могат да бъдат оборудвани с интегриран сензор за налягане за да се наблюдават от бордовата диагностика (OBD).

Различни помпи за вторичен въздух от първо и второ поколение
Вакуумно-контролиран клапан с прекъсваща и възвратна функция (от около 1995 г.) и електромагнитен превключващ клапан
Клапан, управляван чрез налягане с възвратна и прекъсваща функция (от около 1998 г.)
Соленоиден клапан за вторичен въздух (от около 2007 г.)

Източник: Pierburg

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!