Бърза проверка на въздушните клапани за вторичен въздух

18 октомври 2019, 6:00

Шумна помпа за вторичен въздух? Защо се появяват колебания на оборотите при студен двигател? Каква е причината за проблема с диагностичните кодове P0410 и P04011?  Проверете електрическия превключващ клапан и въздушния клапан за вторичен въздух.

Следните оплаквания от клиенти могат да възникнат по време на фазата на движение със студен двигател в превозни средства, които имат система за вторичен въздух:

  • вторичната въздушна помпа (SLP) издава шумове
  • SLP не работи
  • повтарящ се отказ на SLP след кратък период на работа
  • промяна в оборотите, когато двигателят е студен Възможните кодове за грешки в OBD са: P0410; P0411
Фиг. 1: Проста проверка на възвратния клапан

Този проблем може да доведе до повтаряща се повреда на помпата за вторичен въздух. Основен принцип при подмяна на въздушната помпа за вторичен въздух е електрическият реверсивен клапан и въздушния клапан да бъдат проверени за изпускане.

Въздушния клапан може бързо да бъде проверен по лесен начин:

  • Разхлабете свързващия маркуч на възвратния клапан за вторичен въздух, водещ към помпата за вторичен въздух. Вижте инспекционната точка „P“ на графиката по-долу.
  • Ако има отлагания от тази страна на клапана (изпитване с пръст, вижте фиг. 1), възвратният клапан не е херметичен и трябва да бъде заменен. В този случай въздушната помпа  за вторичен въздух може би вече е била повредена.
  • Проверете помпата за вторичен въздух и я сменете, ако е необходимо.

Почти във всички случаи тази повреда се причинява от отлагания от отработените газове във въздушната помпа. При ремонти често се подменя само помпата за въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА

Въпреки това, действителната причина за повредата не е в помпата за вторичен въздух.

Повреда в резултат на отлагания от отработените газове
Нова помпа за сравнение
Два варианта на системата за вторичен въздух

01 помпа за вторичен въздух
02 електрически реверсивен клапан (EUV)
03 изключващ възвратен клапан (приблизително 1995 г.)
04 изключващ клапан за вторичен въздух (приблизително 1993 г. 1997 г.)
05 възвратен клапан за вторичен въздух (приблизително 1993 г. 1997 г. )
P инспекционен пункт за бърза проверка

Въздушните клапани за вторичен въздух са неразделна част от системата за вторичен въздух. Те са монтирани между въздушната помпа (1) и изпускателния колектор. Те предотвратяват повреди от пикове на налягането в потока на отработените газове, а също така не позволяват отработените газове или замърсявания да навлезат във въздушната помпа. Съществуват различни дизайни на въздушни клапани за вторичен въздух:

Изключващите възвратни клапани (3) обикновено са клапани управлявани с вакуум. По-късните разработки (от приблизително 1998 г.) се отварят от налягането на вторичния въздух. Това изключва пневматичното управление чрез електрически реверсивен клапан (2). Възвратните клапани за вторичен въздух (5) се отварят в резултат на налягането на вторичния въздушен поток.

Бърз преглед на клапана за вторичен въздух в BMW 520i (подчертан)

Още за системата за вторичен въздух.

Източник: ms-motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!