Неизправност на помпата за вторичен въздух поради блокирало реле

23 ноември 2020, 13:00

Помпата за вторичен въздух не работи след студен старт? Има ли миризма на изгоряло от отделението на двигателя? Овъглени ли са електрическите контакти на помпата за вторичен въздух? Възможно е помпата за вторичен въздух да е отказала поради претоварване.

Система за вторичен въздух

За студено стартиране на бензинов двигател е необходима „богата смес“ (λ <1), т.е. смес с излишък от гориво. По този начин при студено стартиране се получават големи количества въглероден окис и неизгорени въглеводороди. За да се намали нивото на тези замърсители, атмосферен въздух с високо съдържание на кислород (вторичен въздух) се инжектира в изпускателния колектор непосредствено след изпускателните клапани по време на фазата на студен старт. Това води до последващо окисляване (доизгаряне) на замърсителите до образуване на въглероден диоксид и вода.
Топлината, генерирана в този процес, допълнително затопля каталитичния преобразувател и ускорява старта на управлението на ламбда сондата.

Потенциални оплаквания:

 • Помпата за вторичен въздух не стартира след студен старт
 • Отделението на двигателя мирише на овъглено
 • Следи от топене върху електрическите контакти на помпата за вторичен въздух
 • Код за неизправност – P0410
Повреда: следи от топене върху корпуса (изглед отгоре в корпуса)
Тези признаци показват, че помпата за вторичен въздух е отказала поради претоварване.

Възможни причини:

Релето, чрез което се управлява помпата за вторичен въздух, е блокирало. В резултат на това помпата за вторичен въздух се захранва за недопустимо дълъг период от време. По време на студен старт помпата за вторичен въздух може да работи само за максимум 90 – 120 секунди. Помпата за вторичен въздух не е проектирана за продължителна употреба!

Симптоми на повреда: следи от топене върху
електродвигателя или върху електрическите контакти

Проверки:

При студен двигател на автомобила („студен старт“):

 • Помпата за вторичен въздух трябва да стартира звуково след студен старт на двигателя.
 • Ако захранването на помпата за вторичен въздух е наред, но помпата за вторичен въздух работи със стържене, свирене или задиране или изобщо не включва, тя трябва да бъде заменена.
 • Препоръчваме да смените и релето.
 • В такива случаи трябва да се проверят и всички други компоненти на системата за вторичен въздух.

При топъл двигател на автомобила:

 • Стартирайте двигателя на автомобила.
 • Проверете електрическите контакти на захранването за напрежение към помпата за вторичен въздух.
 • Релето е блокирало, ако към помпата за вторичен въздух има напрежение.
 • Сменете релето и помпата за вторичен въздух.
Изглед към помпата за вторичен въздух (разрез) със следи от разтопяване

Идентифицирайте съответното реле с помощта на електрическата схема.

Финална проверка

Помпата за вторичен въздух трябва да работи около 90 – 120 секунди след студен старт на двигателя.

Блок-схема на системата за вторичен въздух (пневматично задействана)

1. Въздушен филтър

2. Дроселова клапа

3. Помпа за вторичен въздух

4. Блок за управление на двигателя

5. Реле на помпата за вторичен въздух

6. Предпазител на помпата за вторичен въздух

7. Вентил за вторичен въздух

8. Електрически превключващ клапан

9. Ламбда сензор

10. Катализатор

Повече подробности за системата за вторичен въздух може да намерите тук .

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!