Важна информация за правилния монтаж на хидравличен изключващ лагер (CSC) 510 0073 10

5 юни 2019, 16:00

Автомобилен производител: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, Vauxhall

Модел: Alfa Romeo: 159 Fiat: Croma (194)
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira Saab: 9-3 Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II

Артикулен номер: 510 0073 10

 

Хидравличният изключващ лагер (CSC) е подложен на точно толкова естествено износване, колкото и съединителя или маховика, и трябва да се сменя при всяка смяна на съединител. За да се съхрани функционалността и експлоатационният живот на компонентите, при монтажа им трябва да се вземат предвид няколко важни момента. Имайте предвид, че настоящата конструкция на хидравличният изключващ лагер, CSC, на LuK може да се различава от предишната, част 510 0073 10. Ако това е така, системата за освобождаване ще се нуждае от „конвертиране”.

Снимка 1: Демонтирайте описаните по-долу детайли и ги изхвърлете по подходящ начин: Старият хирдравличен изключващ лагер, CSC (1), гарнитурата на фланеца на корпуса на трансмисията (2), свързващата тръбичка (3) и пластмасовата втулка (4), която се използва за прекарването на тръбичката през корпуса на трансмисията.

Снимка 1: Демонтирайте всички компоненти и ги изхвърлете
Снимка 2: LuK CSC 510 0073 10 настояща конструкция

Снимка 2: Сменете гарнитурата (2) и CSC (1), след което първоначално затегнете на ръка. Убедете се, че болтовете са затегнати равномерно, за да се предотврати наклоняването на цилиндъра. Сега вмъкнете адаптера (3) в CSC през отвора на корпуса на трансмисията. При правилното зацепване на адаптера ще се чуе ясно прещракване. Затегнете трите фиксиращи болта на CSC до 10 (+1) Nm. За финал, закачете свързващата част (снимка 3) към отворения край на тръбата на CSC. При правилно зацепване отново ще чуете прещракване.

Снимка 3: Проверете свързващия детайл

 

Внимание:
Преди да изпълните свързването, проверете дали свързващият детайл е на точното място на тръбичката. В този компонент често остава старата гарнитура или част от нея. Ако тя не се отстрани, при задействане на съединителя тази стара гарнитура може да попадне във вътрешността на CSC (виж снимка 4) и да възпрепятства връщането на течността. В най-лошия случай това може да доведе до спукване или счупване на новия CSC (виж снимка 5). Това ще доведе до изтичане на спирачна течност и до отказ на съединителя, като  CSC, така и съединителят ще трябва да се заменят.

 

Снимка 4: Ако старото уплътнение не се отстрани, то може да се запресова в CSC и да блокира тръбичката.
Снимка 5: Повреден от неправилен монтаж хидравличен изключващ лагер (CSC)

При смяната на CSC, системата трябва да се обезвъздуши. Процедурата по обезвъздушаване е разделена на два етапа: обезвъздушаване на съединителя и обезвъздушаване на CSC.

Стъпка 1:
Съединителят трябва да се обезвъздуши от долу нагоре (тоест от нипела за обезвъздушаване към резервоара за спирачна течност), което се извършва както следва:
1. Допълнете резервоара за спирачна течност до Максимум.
2. Свалете капачката на нипела за обезвъздушаване.
3. За свързването на устройството за обезвъздушаване на спирачки към нипела за
обезвъздушаване използвайте адаптер.
4. Включете устройството. Налягането не трябва да надвишава 2 бара.
5. Развийте обезвъздушаващия нипел на два или три оборота. Убедете се, че нивото на спирачната течност в резервоара не спада под минималното.
6. Компонентът ще е напълно обезвъздушен тогава, когато постъпващата в събирателния съд спирачна течност е без мехурчета.

Забележка:
При свързването на устройството за обезвъздушаване на спирачки педалът на съединителя не трябва да се натиска.

Стъпка 2:
За обезвъздушаването на CSC ще са необходими двама души. При изпълнението на тази процедура по обезвъздушаване е важно да се гарантира, че в компенсационния резервоар има достатъчно спирачна течност.
1. Свържете събирателния съд към обезвъздушаващия нипел.
2. Натиснете бавно педала на съединителя и го задръжте долу.
3. Отворете обезвъздушаващия нипел до изпускане на въздух или на спирачна течност.
4. Затегнете обезвъздушаващия нипел на ръка.

5. Отпуснете бавно педала на съединителя докрай (не му позволявайте да отскача!).
6. Изчакайте 2-3 секунди.
7. Повторете процедурата няколко пъти (най-малко 10 пъти).
8. Когато вече не изскача въздух, затворете обезвъздушаващия нипел (с 5 Nm) и отстранете събирателния съд.
9. Сложете обратно капачката на обезвъздушаващия нипел.
10.Напълнете резервоара със спирачна течност до белега MAX.
11. Затворете резервоара за спирачна течност.
12.Натиснете педала около 10 пъти. Проверете налягането на педала на съединителя.
13.Направете изпитателен пробег и проверете наляганията на съединителя и на спирачките.

Правилна процедура за CSC:
• Никога не задействайте нов цилиндър на ръка. При едновременно натискане вътрешната гарнитура може да се повреди
• При процедурата по обезвъздушаване не натискайте неколкократно педала на съединителя; натискайте го само еднократно, както е описано
• Не използвайте никакви смазочни материали или почистващи агенти, тъй като те могат да повредят гарнитурите и оттам – целия цилиндър
• Поддържайте максимална чистота
• Използвайте само одобрена от производителя спирачна течност
• Отстранявайте старите гарнитури и остатъците от тях от свързващия детайл
• Преди да изпълните крайното затягане на трите фиксиращи болта на CSC, се убедете, че адаптерът се е зацепил с щракване
• Убедете се, че при монтажа CSC не се е наклонил. Ако не направите това, то може да доведе до повреждане на ушите от самото начало

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

 

Източник: REPXPERT

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!