Смяна на интеркулера след повреда в турбокомпресора

8 февруари 2019, 9:00

Всички съвременни дизелови двигатели с турбокомпресор са оборудвани с интеркулер, който значително подобрява процеса на горене и по този начин увеличава производителността на двигателя. Какво да направите в случай на неизправност и каква е връзката с повредите на турбокомпресора може да намерите в тази статия, която е създадена с помощта на Nissens.

Основната задача на интеркулера е да намали температурата на въздуха след сгъстяването от турбокомпресора, преди да влезе в горивната камера на двигателя. Това има значителен ефект, тъй като охладеният въздух има много по-голяма плътност по отношение на броя на въздушните молекули на кубичен сантиметър. Това увеличава количеството на входящия въздух, което води до много по-добра мощност на двигателя.

Повредата на интеркулера често се свързва с повреда на турбокомпресора. Смяната на турбокомпресора води до редица рискове, ако не се извърши в съответствие с инструкциите за монтаж. Останките от стария турбокомпресор могат лесно да запушат интеркулера.

Остатъците от маслото запушват междинния охладител, което води до неговата неизправност

Повредата на интеркулера често се причинява от високо налягане в системата, което в крайна сметка може да причини деформация на пластмасовите камери и да доведе до изпускане. Ако останат някакви частици в системата след монтажа, съществува риск от блокиране, което води до увеличаване на налягането. Така интеркулерът трябва да издържи много по-високо налягане, отколкото е проектираното, което в крайна сметка води до отказ на междинния охладител.

Същият проблем може да възникне при ръчно увеличаване на мощността на турбокомпресора. Повишеното налягане означава допълнително натоварване на междинния охладител, което увеличава риска от изпускане на камерата.

Прекомерното налягане в системата може да причини деформация на пластмасовата камера

Ако механикът монтира нов турбокомпресор без първо да провери интеркулера, системата стартира с високо налягане, като съществува риск маслото и частиците, които са се натрупали в междинния охладител, да бъдат вкарани в горивната камера. Ако тези замърсявания достигнат горивната камера, съществува голям риск от повреда на двигателя.

Пластините се разрушават поради липса на налягане. Този проблем често се дължи на запушване на тръбата

Прекаленото масло в интеркулера обаче сигнализира за проблем на налягането в системата.

Препоръчително решение

За да предотвратите повреда на двигателя, интеркулерът трябва винаги да се сменя след повреда на турбокомпресора, за да се гарантира, че в междинния охладител не остават примеси като масло, метал или други частици. След инсталирането на нов турбокомпресор всички части на системата трябва да бъдат внимателно проверени, за да се гарантира, че те не са блокирани от масло или метални примеси.

Периферните части (турбокомпресора, вентилацията на картера, клапана за рециркулация на отработилите газове, подаването на въздух към турбокомпресора, изпускателната система и т.н.) трябва да бъдат подробно инспектирани – в противен случай може да доведе до повторна поява на проблема.

При смяна на интеркулера:

  • Проверете въздушната линия между турбокомпресора и интеркулера и се уверете, че няма замърсявания
  • Проверете въздушната линия между интеркулера и всмукателния колектор и се уверете, че няма замърсявания
  • Почистете/подменете повредените, блокирани или замърсени компоненти за обработка на въздуха
  • Заменете уплътнението на въздушната линия, разделящо от охлаждащата течност (в случай на междинни охладители с водно охлаждане)
  • Уверете се, че всички крепежни елементи са затегнати, че няма течове и няма „паразитен въздух“
  • След монтирането на нов турбокомпресор, интеркулер, тръбопроводи и маркучи тествайте системата
  • Проверете налягането при свръхналягане с помощта на манометър

Източник: motofocus.cz, NISSENS

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!