Малки компоненти с голямо въздействие

4 октомври 2022, 13:00

Електрическите клапани са важни компоненти за превключване и управление, както и за изпълнение на функции за комфорт и безопасност. Те се използват за целите на работа на пневматични задвижващи механизми или за превключване между две или повече състояния.

Клапаните предлагат голям потенциал за независимата търговия с резервни части, тъй като те могат да бъдат наблюдавани от OBD системата директно или непряко. Ако тези клапани откажат, подмяната е от съществено значение. Доверете се на качеството на OE на Pierburg, лидер на пазара с производство на OE над 125 000 клапана на ден и повече от 350 вида клапана в серийно производство.

Преобразуватели на налягане

За управление на пневматични EGR клапани, регулиращи дросели и VTG турбокомпресори.

Превключвателни клапани

Превключвателните клапани се използват навсякъде, където е необходима проста функция за отваряне-затваряне на пневматичните задвижващи механизми, например за задействане на вторични въздушни клапани, клапани на всмукателния колектор и байпасни клапани на EGR охладители. Въпреки това, те могат да се използват и при тактово управление, напр. разтоварващи клапани за налягане (wastegate).

Активни въглеродни клапани (ACF клапани)

ACF клапаните са важни компоненти във вентилационната система на резервоара за гориво, както и за диагностиката на течовете от резервоара за гориво.

Вентилационната система на резервоара за гориво спира изпаренията на гориво, съдържащи вредни въглеводороди, в атмосферата. Тя също така осигурява въздух към резервоара за гориво, например ако в резервоара се образува вакуум, когато нивата на горивото спаднат или температурата на околната среда е ниска.

Рецилкулиращ въздушен клапан

Рециркулиращият въздушен клапан за регулиране на налягането предотвратява ненужното забавяне на турбокомпресора, когато дроселовата клапа се отвори внезапно. Това значително намалява ефекта на турбо закъснението.

Управляващи и магнитни клапани за регулиране на разпределителния вал

В зависимост от оборотите на двигателя, управляващите клапани насочват потока на маслото през различни маслени канали към съответните камери в хидравличния регулатор на разпределителния вал. В резултат на това разпределителният вал се завърта спрямо оста си и управлението на газоразпределението се променя. Това подобрява експлоатационното поведение при пълно и частично натоварване и намалява разхода на гориво.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!