Съвети на NSK при смяна на лагерите на главините на колелата

22 декември 2020, 13:00

Техническият екип на NSK знае, че подмяната на лагерите на главините на колелата често не е лесен процес, затова съветва автомобилните техници, за да избегнат често срещани грешки.

Първи съвет е да се сравни новия лагер със стария. Изборът на неправилен лагер е най-честата грешка, допускана от техниците. Ако има съмнение, той може да бъде проверен бързо с помощта на онлайн каталога NSK.

Избягвайте повреда на магнитния енкодер

Някои лагери на главини разполагат с магнитен енкодер за ABS сигнала и по този начин изискват още по-голямо внимание. Уплътненията на енкодера съдържат много северни (N) и южни (S) магнитни полюси, които се отчитат от сензора за скорост (Фиг. 1). Ако N и S полюсите се повредят по време на монтажа, това може да доведе до отказ на системата ABS.

ФИГ.1: ABS сензорът на превозното средство отчита множеството N и S полюси, разположени в уплътнението на енкодера

Техниците могат да установят дали лагерът на главината има енкодер, като използва тестова карта. Същата тестова карта също може да се използва, за да се установи дали монтираният лагер има повреда на полюсите (ако резултатът не прилича на фигура 2), което от своя страна може да помогне на техниците да идентифицират проблеми със сигнала на ABS.

ФИГ. 2: Техниците могат да проверят за наличието и местоположението на енкодер с помощта на тестови карти NSK

Пазете енкодера от магнити и мръсотия

Добър съвет е да избягвате контакт и да не доближавате енкодера с инструменти като гаечни ключове и отвертки, тъй като те могат да променят N и S полюсите, което отново води до проблеми със сигнала на ABS. Имайки предвид това, отстранете лагера от защитната му опаковка непосредствено преди монтирането.

Осигурете правилна ориентация на енкодера

Енкодерите присъстват само от едната страна на колесните лагери  – както е идентифицирано от тестовата карта – така че е жизненоважно да се направи правилната ориентация при натискане в шенкела. Преди да започнете тази операция, винаги проверявайте дали повърхността на енкодера ще бъде в непосредствена близост до сензора след монтажа.

Избягвайте натиска върху повърхността на енкодера

За пресоване използвайте инструмент, който контактува само с челната повърхност на външния пръстен на лагерите (Фиг. 3). Никога не натискайте уплътнението на енкодера и никога не натискайте вътрешния пръстен, тъй като това ще доведе до повреда на лагера в рамките на няколко километра употреба. След като бъде избран подходящ инструмент, дръжте лагера подравнен към отвора и го натиснете вертикално в шенкела.

ФИГ.3: Трябва да се избере инструмент, който да притиска само външния пръстен на лагера, оставяйки достатъчно хлабина на отвора, както е показано на вградената диаграма

Допълнителни съвети за правилен монтаж на лагери

Има много общи съвети, които трябва да имате предвид през целия процес, като например да се огледат всички части на окачването, за да избегнете ненужни повреди. Освен това, за да се гарантира правилното монтиране на лагера, е особено важно да се контролира главината и шенкела по време на сглобяването, като всички повърхности, които влизат в контакт с лагера, трябва да се почистят предварително (Фиг. 4 и 5).

ФИГ. 4 и 5: Важно е да контролирате главината и шенкела по време на сглобяването и да осигурите предварително почистване на всички повърхности, които влизат в контакт с лагера

В заключение, за безпроблемно сглобяване, техниците трябва да използват моментите на затягане, препоръчани от производителите на автомобили. Известно, че прилагането на прекомерен въртящ момент към гайката на карето може да доведе до повреда на лагера (Фигура 6).

ФИГУРА 6: При повторно сглобяване внимавайте да не прилагате прекомерен въртящ момент към гайката карето, тъй като това може да доведе до повреда на лагера

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!