Познаване на системите за запалване: Предимствата и недостатъците на три вида запалителни системи

28 февруари 2019, 9:00

Докато автомобилите са се променили драстично през цялата история, има една константа, че всички горивни двигатели имат едно общо нащо: запалителна система. В тази статия ние засягаме характеристиките на три системи за запалване, както и предимствата и недостатъците на всяка от тях.

Електронна система за запалване

Електронните системите за запалване използват транзисторен превключвател в рамките на модул за запалване, който също така изпълнява задачата за задействане на запалителната бобина за генериране на ток с високо напрежение. Това е изгодно, тъй като използването на това електронно превключващо средство осигурява последователни искри с високо напрежение през целия живот на двигателя, което означава по-малко прекъсвания. Електронната системата за запалване все още използва конвенционален дистрибутор, което означава, че в крайна сметка той се износва и изисква смяна, като се добавят потенциални разходи за ремонт. Също така, моментът на запалване не може да бъде точно контролиран, както при по-сложните системи, което води до лоша ефективност на горивото и бавно ускорение.

Система за запалване без дистрибутор

Тази запалителна система елиминира изцяло дистрибутора. Вместо това се използват няколко запалителни бобини – по една за всяка двойка цилиндри. Тази система използва т. нар. “изгубена искра” за един от сдвоените цилиндри, подавайки я на двете бутала, които ще бъдат в горната мъртва точка в същото време (единия в такт „компресия“, а другия в такт „изпускане“). Всяка от свещите в тези цилиндри ще задейства едновременно с високо напрежение от една бобина. Това е от полза, тъй като тази система може да бъде проектирана да генерира високо напрежение, а времето за запалване може да бъде контролирано прецизно за по-ниски емисии. За съжаление, липсата на движещи се части означава, че се диагностицира по-трудно и е по-скъпа от традиционната система. Тези системи изискват платинени запалителни свещи.

Система за запалване “бобина на всяка свещ”

Най-сложната от всички системи за запалване, тази система поставя запалителна бобина директно върху всяка свещ и е идеална за модерни двигатели. Времето за подаване на искра се управлява от блока за управление на двигателя (ECU), въз основа на информация от различни сензори. Тъй като всяка свещ има собствена специална бобина, високоволтовите кабели на свещите са напълно премахнати. Това е предимство: няма движещи се части и по-ниски разходи за поддръжка. Трябва да се отбележи, че това може да направи по-трудна диагностиката и по-скъпо да се ремонтира от традиционната система, но с по-ниски разходи за поддръжка поради по-редки поправките. Чрез използването на блока за управление на двигателя, тази система може да бъде проектирана да генерира високо напрежение, а моментът на запалване може да се контролира прецизно за по-ниски емисии. Познаването на предимствата и недостатъците на всеки тип запалителна система е полезно при избора на запалителна свещ, която работи в съчетание с изискванията за работа на системата.

Източник: AftermarketNews

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!