Неизправност в системата за смазване на двигателя

6 март 2019, 9:00

Загуба на налягане на маслото, причинено от счупване на капака на масления филтър

По време на смяна на маслото внимавайте с масления филтър. Ако пластмасовата тръба на капака на масления филтър се счупи, това може да доведе до шумове в двигателя, прегряване, блокиране на буталата, повреда на лагерите на коляновия вал, повреда в турбокомпресора или дори пълен отказ.

Повреден капак на масления филтър води до намаляване или загуба на налягане на маслото в двигателя. Проблеми или щети, произтичащи от това са:

  • Шум в двигателя
  • Прегряване на двигателя
  • Блокирали бутала
  • Прегрял бутален болт (бутален болт с цветове на отгряване)
  • Увреждане на коляновия вал и плъзгащите лагери
  • Отказ на турбокомпресора
  • Тотална повреда

Фиг. 1: Точка на счупване на пластмасовата тръба, заключването за дренажния клапан липсва.

Причина за повреда

Поради счупване на пластмасовата тръба в капачката на масления филтър (Фиг. 1), маслото под налягане, идващо от маслената помпа, се оттича неочистено в картера. Налице е загуба на налягане на маслото на двигателя, което води до описаните по-горе проблеми и повреди на двигателя.

Внимание:

Липсата на налягане на маслото не може да бъде установена от водача за двигатели без сензори за налягане на маслото.

Фиг. 2: Пластмасова тръба на капачката на масления филтър (MB OM611, OM646, M271). Детайл: Уплътнение на дренажен клапан с уплътнителен пръстен

В основата на много корпуси на масления филтър може да се намери дренажен клапан, който улеснява подмяната на масления филтър. Илюстрираният вариант (фиг. 2) показва осигурител с пръстен на края на пластмасовата тръба. Този осигурител затваря дренажния клапан с капака на масления филтър при завинтване. Дренажният отвор се отваря, когато капачката на масления филтър се отвинти. Това води до изтичане на маслото от корпуса на масления филтър в масления картер.

Внимание:Когато сменяте маслото на двигателя, осигурете безопасно боравене с масления филтър. Пластмасовата тръба на капачката на масления филтър е чувствителна към прилагане на сила и може да се счупи. Точката на счупване (фиг. 1) може да се появи на различни места. При изваждане на капака на масления филтър, счупената пластмасова тръба често се забива в корпуса на масления филтър и се изхвърля, без да се забележи. Освен това еластомерните уплътнителни пръстени на капачката на масления филтър трябва винаги да се сменят.

Източник: MS-Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!