Счупване на клапана поради наклонена пружина

28 май 2019, 15:00

След ремонтни работи по клапанната система, клапана може понякога да се счупи по време на работа при неблагоприятни условия. Това обикновено се причинява от грешка при монтажа: пружина на клапана, монтирана под ъгъл.

Фигура 1: Монтирана под ъгъл пружина на клапана

Ако пружината на клапана се монтира неправилно, върху нея действат неравномерни сили, защото дори когато клапанът е затворен, пружината е по-компресирана от едната страна. Когато клапана се отвори, пружината се натиска върху блока и ходът на разпределителния вал създава масивен огъващ момент в горната част на клапана.

Фигура 2: Разрушаване на клапана при най-ниския канал

Започвайки от най-ниския канал на клапана, това може да доведе до откъсване му. След това той пропада в горивната камера, притиска се между буталото и цилиндровата глава и е силно се деформира.

ТОВА СА ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТОЯЩИЯ СЛУЧАЙ ЗА ПОВРЕЖДАНЕ:

  • Щетите възникват веднага след ремонта.
  • Счупването започва в горната част на третия канал и преминава през стъблото на клапана (виж фигура 2).
  • Конусчетата в тарелката на клапана са частични деформирани
  • Има неравномерни следи от прекомерно налягане върху контактните повърхности на клапанната пружина с цилиндровата глава (виж фигура 3).
Фигура 3: Маркировки за прекомерно налягане върху цилиндровата глава

 

Фигура 4: Счупен клапан

 

  • Повърхността на фрактурата показва типичната структура на принудително счупване (виж фигура 4).
Фигура 5: Типичен сценарий на повреда след откъсване на клапана

Когато монтирате пружините на клапаните, уверете се, че положението в цилиндровата глава е правилно! Ако са монтирани нови клапани, конусчетата трябва винаги да се сменят!

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!