Диагностика на повреди по ангренажния ремък

24 юни 2019, 7:00

Чисто скъсване

Причини:

 • Неправилно боравене с ремъка по време на инсталацията
 • Използване на неподходящи инструменти по време на инсталацията

Действия:

 • По време на инсталационните операции не усуквайте и не прегъвайте прекомерно ремъка
 • По време на монтажа не използвайте неподходящи инструменти като лостове, за да монтирате ремъка върху ролките; при наличие на фланци на ролките, не притискайте ремъка и напълно разхлабете обтегача, за да гарантирате минимална отклонение на ремъка.
 • Сменете дефектния ремък.
Неравно скъсване

Причини:

 • Проникване на чужди тела в трансмисията
 • Блокиране на трансмисионен компонент
 • Прекалено опъване при монтажа
 • Контакт с гориво, нефтени производни или разтворители

Действия:

 • Проверете правилното закрепване на компонентите на трансмисията и защитния капак
 • Проверете състоянието на износване ремъка и на компонентите и правилното им функциониране
 • Затегнете ремъка правилно
 • Сменете дефектния ремък
Отлепени зъби

Причини:

 • Недостатъчно опъване на ремъка при монтаж
 • Разхлабване на ремъка
 • Проникване на чужди тела в предавката

Действия:

 • Проверете натягането на ремъка и го затегнете правилно
 • Проверете целостта и правилното закрепване на обтегача и другите компоненти на трансмисията
 • Сменете дефектния ремък
Странично износване

Причини:

 • Несъответствие на обтегача или на един от компонентите на трансмисията

Действия:

 • Проверете целостта и правилното закрепване на обтегача и другите компоненти на трансмисията и регулирайте наново, ако е необходимо
 • Сменете обтегача и / или ролката, ако са износени
 • Сменете дефектния ремък
Износване в основата на зъбите

Причини:

 • Прекомерно опъване
 • Износени ремъчни шайби

Действия:

 • Сменете износения компонент
 • Сменете ремъка и регулирайте работното опъване
 • Сменете дефектния ремък
Неравномерно износване на ремъка

Причини:

 • Блокиране на трансмисионен компонент
 • Износени ремъчни шайби

Действия:

 • Сменете износения компонент
 • Сменете ремъка и регулирайте работното опъване
 • Сменете дефектния ремък
Износени зъби

Причини:

 • Неправилно опъване
 • Ангренажни ролки с износени зъби
 • Профилът на зъбния ремък не е съвместим с ангренажните ролки

Действия:

 • Регулирайте работното опъване
 • Сменете износения твърд компонент
 • Проверете съвместимостта между профила на зъбния ремък и ролките
 • Сменете дефектния ремък
Пукнатини по гърба на ремъка

Причини:

 • Работа при прекалено високи или ниски температури

Действия:

 • Проверете температурата на работната среда и използвайте ремъци, произведени от термоустойчиви компоненти
 • Сменете дефектния ръмък
Подуване на зъбите

Причини:

 • Замърсяване с разтворители, смазочни материали или охлаждаща течност

Действия:

 • Работете с чисти ръце при монтажа
 • Отстранете всякакво изтичане на замърсители от двигателя
 • Сменете дефектния ремък

Източник: DAYCO

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!