Новите технологии в превозните средства изисква от доставчиците да осигурят нови компетенции

25 юни 2019, 13:00

Компоненти като камери, сензори и софтуер ще представляват все по-голяма част от бъдещите превозни средства. Електрическите превозни средства (BEV) ще окажат въздействие върху резервните части и въпреки че все още не е сигурно колко голям ще е делът на автомобилите, които ще бъдат напълно електрически до 2025 г., е сигурно, че непрекъснатата електрификация на компонентите се извършва с пълна скорост.

Повишената електрификация и софтуера води до по-голяма сложност за доставчиците и сервизите, но също така дава нови възможности.

Прогнозите до 2025 г. сочат, че общите доставки на части ще се увеличават с 3,4% годишно в основния случай. Това се дължи на редица нови функции, добавени към шофирането, като например системи за подпомагане на водача, информационни и развлекателни системи, услуги за достъп и свързаност.

Значителен дял от тези продукти могат да бъдат доставени директно на крайния потребител.

Решения, които се дължат на търсенето и възможността за модернизиране на съществуващите автомобили с нови технологии, ще бъдат нарастваща категория.

Предвижда се и категорията на гумите да се увеличи. Ръстът в тази категория се определя от стойността, тъй като електромобилите изискват по-сложни и усъвършенствани гуми в сравнение с традиционните.

Едрогабаритните части в рамките на ремонта при катастрофи, както и тези при нормална експлоатация и поддръжката ще нарастват в абсолютни цифри, но намаляват като относителния дял, тъй като те ще нараснат с по-малко от 1,5% годишно. Усъвършенстването на системите за подпомагане на водача (ADAS) ще окаже влияние върху броя на катастрофите, но цените на компонентите се увеличават, тъй като компонентите стават по-сложни, напр. интегрирани сензори и камери в брони, които ще изравнят промяната на стойността в тази категория.

Несигурността по отношение на действителната степен на проникване на електрическите автомобили до 2025 г. може да повлияе на пазара. Два фактора оказват силно влияние върху проникването на електрическите автомобили; законодателството и цената на петрола. В базовия случай се очаква да достигнат 6% процента. Дори ако новите продажби на електрическите автомобили избухнат, ще има изоставащ ефект върху общия автомобилен парк, тъй като съществуващите автомобили са годни за работа в продължение на много години напред. Анализът на сценарии за ускорено проникване на BEV от 10% от общия парк през 2025 г. обаче показва, че заключенията са стабилни, тъй като разликите в прогнозите за въздействие са относително ограничени:

  • Обслужването и поддръжката ще намалеят с около 2%
  • Гумите ще се увеличат с 1%

“Ако правителствата решат да стимулират електромобилите, като например в Норвегия, тенденцията ще дойде много по-бързо. Съществува опасност и от драстично регулиране на емисиите на традиционните ДВГ ”

Източник: Stern Stewart&Co

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!