Погрешни представи за горивните добавки за DPF

31 юли 2019, 13:00

Стюард Стил, технически координатор в European Exhaust & Catalyst (един от най-големите производители на емисионни продукти във Великобритания), разказва за добавките на компанията и опровергава някои заблуди по отношение на ролята на добавките за гориво.

През годините сигурно съм се занимавал с всеки проблем, свързан с DPF, който бихте могли да си представите, но все пак установявам, че повечето клиенти ми казват, че наскоро монтираният DPF е дефектен. След като разгледам ситуацията, често откривам, че проблемът не е DPF, а всъщност инжектор, сензор за налягане, температурен датчик или EGR клапан. Който и от компонентите да е виновен, винаги би имал пагубен ефект, с увеличаването на праховите частици , което води до въглеродно покритие на инжекторите, всмукателните, изпускателните и EGR клапаните или турбокомпресора. Това прави системата неспособна да изпълни изискваното условие за активиране на процеса на регенерация на DPF, в крайна сметка завършваща с блокиран DPF.

Винаги съм бил учуден от количеството неточни твърдения, направени по отношение на почистващата способност на някои добавки към горивата, особено във връзка с DPF. Чух твърдения, че когато автомобилът достигне правилната температура, превозното средство претърпява регенерация на DPF и изгаря саждите до пепел, за да намали съдържанието им вътре в DPF. Това е неправилно; въглеродни сажди се образуват при непълно изгаряне на горивото. При изгаряне тази сажди се превръща в газ на въглероден диоксид; тя не дава никаква пепел.

Прахови частици

Прахови частици се произвеждат, когато дизеловото гориво се изгаря в двигателя. При перфектното изгаряне на дизеловото гориво, въглеродният диоксид и водата са крайните продукти, но в действителност непълното изгаряне води до емисии, които включват въглероден окис (CO), неизгорели въглеводороди (HC) и неизгорели въглеродни частици или сажди, които образуват основната част на праховите частици. Те включват също материал, получен от двигателни масла и други неорганични отпадъци, които са известни като пепел. За разлика от саждите, пепелта не може да се изгори.

Дизеловите прахови частици са видимият облак черен дим, който преди поставянето на DPF се появяваше при стартиране на двигателя и понякога когато двигателят работи в много натоварен режим. Праховите частици могат да бъдат категоризирани в две групи:

  • Частици до 10 микрона (PM10)
  • Частици с размер по-малък от 2,5 микрона (PM2.5)

Въпреки че повечето дизелови частици са много малки – повече от 99% са в диапазона под 2,5 микрона, всички са вредни за здравето – те са канцерогенни. Следователно функциониращите DPF са важни за бъдещето на дизеловите двигатели. Виждал съм също, че производителите на добавки твърдят, че техният продукт премахва както съдържанието на сажди, така и пепелта вътре в DPF. Отстраняването на пепелта от DPF без изваждане на устройството от превозното средство и чрез разтварянето и ще изисква силен киселинен продукт.

Друго твърдение е, че добавките са в състояние да почистват EGR клапани, турбо и др. Само добавки, съдържащи катализатор на гориво (FBC), ще премахнат въглерода от всички компоненти след горенето. Добавка за гориво без FBC не би оцеляла в процеса на горене в цилиндрите на двигателя.

Източник: PMM Online

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!