Oтказ на регулиращия дросел

9 август 2019, 12:00

Защо индикаторът за неизправност не изгасва? Защо температурата на двигателя се увеличава? Защо свети на таблото „Проблем с отработените газове“? Това може да бъде причинено от повреден регулиращ дросел.

Възможни оплаквания:

 • Индикация “Emission, Workshop” на многофункционалното табло
 • Температурата на двигателя се повишава
 • Лампичката за грешки свети постоянно
 • „Тресене“ след изключване на двигателя

Тези оплаквания могат да се дължат на дефектен или повреден регулиращ дросел.

Поглед в двигателното отделение на Touran
Подчертано в зелено: EGR клапан;
Подчертано в червено: регулиращ дросел
ФУНКЦИИ НА РЕГУЛИРАЩИЯ ДРОСЕЛ

Само разликата в налягането между изпускателния и всмукателния колектор ще бъде недостатъчна за високите норми на връщане на отработените газове, необходими при дизеловите превозни средства. За да се увеличи вакуумът, във всмукателния колектор са монтирани управляващи компоненти за прецизно регулиране на скоростта на връщане на отработените газове. При изключване на двигателя регулиращата дроселова клапа се затваря по-рано, за да се избегне „тресене при изключване“.

Връщане на отработените газове (EGR), схема
01 Регулиращ дросел
02 EGR клапан

Регулиращият дросел и вентилаторът на двигателя са защитени от един и същи предпазител. Когато този предпазител изгори, вентилаторът на двигателя също ще спре да работи – температурата на двигателя може да се увеличи.

Възможните специфични кодове за грешки могат да бъдат например:

 • Код на повреда P2102 „Електрическа верига за управление на дроселова клапа“
 • Код на грешка 19557 „Клапа на всмукателния колектор“
 • Код за грешка 17075 „Вентилатор на охлаждащата течност на двигателя“

 

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
 • С помощта на тестер се извършва диагностика на клапата. Чрез диагностиката на задвижващия механизъм регулиращата клапа се задвижва на интервали. Ако превключването може да се усети и чуе, тогава захранването е наред.
 • Дефектната регулираща клапа трябва да бъде заменен с нова.
 • Проверете предпазителя. Сменете изгорелия предпазител с нов предпазител от същия тип и ампераж.
Нова регулираща клапа
Замърсена с масло регулираща клапа

Никога не вкарвайте предпазител с по-висок ампераж в сравнение с посочената от производителя (10 ампера). 

Не препоръчваме почистване на регулиращия дросел:

 • В случай на дефектирал регулиращ дросел, почистването няма да доведе до подобрение.
 • Функциите на регулиращата дроселова клапа може да се повредят от почистването.

 

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!