Съвети за инсталиране на вложки на масления филтър с възвратен клапан

17 август 2019, 7:00

Маслените филтърни вложки MAHLE OX 982 D (Mercedes M260 / 264, M270 / 274) и OX 560 D (BMW M57, N57) са оборудвани с възвратен клапан в долната част на филтърния елемент. Този механизъм под формата на уплътняващ диск спира маслото веднага след като няма повече налягане, т.е. веднага след изключване на двигателя.

Използването на този възвратен механизъм предотвратява изтичане на маслото от корпуса на филтъра, когато двигателят не работи. Когато двигателят се рестартира и налягането на маслото отново се повиши, уплътняващият диск се отваря, което осигурява незабавно подаване на масло към двигателя.

При смяна на вложката на масления филтър обаче, възвратния клапан може да се отдели и да остане в корпуса на филтъра. Ако това остане незабелязано, това може да причини сериозни щети на двигателя.

Фигура 1: OX 560 D с прикрепен възвратен клапан
Фигура 2: OX 982 D с отделен възвратен клапан
Фигура 3: Положение за монтаж на масления филтър в двигателното отделение на Mercedes C200, двигател M264

ВАЖНО! При смяна на вложката на масления филтър с възвратен механизъм е изключително важно да се провери дали старият филтър е изваден изцяло! Уплътнителните пръстени трябва да бъдат заменени и намазани с чисто моторно масло преди монтажа, заедно с капачката, за да се избегнат повреди по време на монтажа!

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!