IAA 2019 – Франкфурт през погледа на посетител от екипа на MotoFocus.bg

20 септември 2019, 6:00

Наред с многото премиери на нови модели, акцент на изложението бе върху алтернативните задвижвания и технологии. Фокусът е върху електрическите автомобили и Plug-in хибридите, в които се инвестират огромни средства за развитието, усъвършенстването и популяризирането им сред потребителите. Въпреки все още недостатъчната инфраструктура за зареждане и стимули за придобиването им, изложението във Франкфурт показа, че това е пътя и няма друга алтернатива. Независимо от сложната пазарна ситуация с намаляващи продажби на нови автомобили, стремежът на автомобилостроителите е да се вместят във все по-рестриктивните законодателни промени по отношение на емисиите и климатичните промени.

Както винаги класиката беше уважена по достойнство.

Още от първото си провеждане през 1897г . изложението във Франкфурт доказва, че залага жалоните на бъдещото развитие на автомобилната индустрия.

MotoFocus.bg

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!