Инструкция за ремонт – Renault Espace-IV, модел 2002-2004 – електрическа ръчна спирачка с управляващ елемент и жила

14 ноември 2019, 13:00

Преди започване на ремонтните работи по спирачките на задния мост при споменатите по-горе модели превозни средства, електрическата ръчна спирачка (EPB) трябва да бъде освободена или деактивирана.

Аварийно освобождаване

Изпълнете следните стъпки за аварийно освобождаване:
  • Включете запалването
  • Поставете автоматичната скоростна кутия в положение “P”
  • Освободете ръчната спирачка:

  • За да направите това, натиснете бутона за освобождаване и задействайте превключвателя за освобождаване
  • Дръпнете силно аварийното освобождаване (жълто лостче)

  • Разхлабването на жилата предизвиква шум
Разкачете жилата от спирачните апарати
  • Избягвайте поставянето на механични товари върху жилата

Забележка: След аварийното освобождаване / управляващият елемент на електрическата ръчна спирачка автоматично се връща в работното си положение следващия път, когато натиснете превключвателя EPB.

Източник: HELLA

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!