Въведение в регенеративното спиране

20 ноември 2019, 6:00

Хибридните превозни средства са много различни от традиционните превозни средства. Двете основни разлики са, че двигателят не работи по всяко време и батериите с високо напрежение трябва да се зареждат отново в движение.

Контролната страна на хибридната спирачна система съдържа разлики в сравнение с конвенционалните аналози, за да се съобразят тези условия.

Регенеративно спиране

Енергията не може да бъде създадена или унищожена. Тя може да се трансформира само от една форма в друга. Конвенционалните фрикционни спирачки правят това, като трансформират енергията на движение (кинетична енергия) в топлинна енергия, чрез триене и след това я разсейват във въздуха.

С регенеративно спиране, вместо просто да губи тази енергия, като я освобождава във въздуха, автомобилът съхранява енергията и по-късно я преобразува обратно в кинетична енергия.

При хибридно превозно средство спирачният педал действа повече като интерфейс за ABS модула, отколкото като заявка за спиране. Спирачният педал и сензорите за налягане на ABS модула „казват“ на модулите на хибридната система, че е направено искане за спиране и какво спиране е желано – усилията на педала на водача се изчисляват от модулите, за да се създаде правилното усещане на педала за спирачно усилие. След това модулите, които управляват хибридната система, прилагат регенеративно спиране чрез силовия мотор вътре в трансмисията, ако е необходимо. Регенеративното спиране увеличава количеството електрически заряд, генериран за хибридната батерия докато произвежда спирачно усилие, за да забави автомобила. Разбира се, при необходимост, триенето се прилага, за да спре превозното средство. Някои хибридни системи прилагат хидравличните спирачки при по-ниски скорости.

Нормално е хибридът да износва задните спирачни накладки два и три пъти по-бързо от предните накладки, тъй като по време на много събития с плавно спиране задните спирачки с триене ще бъдат леко задействани, а предните може да не се задействат изобщо, докато превозното средство спре.

При повечето хибриди налягането, създадено за спирачните апарати не е пряк резултат от усилията на педала от крака на водача. Генерираното от педала налягане се използва за задействане на сензор за налягане в системата, който съставя заданието към спирачката. Обикновено налягането на течността за хидравликата на колелата се генерира от помпата и / или акумулатора за налягане в ABS на хидравличния управляващ модул (HCU) и се регулира от съвместните усилия на ABS и логиката на модула за управление на силовата трансмисия (PCM).

Колкото по-висока е заявката за спиране, системата електронно изчислява и решава как да приложи триенето и регенеративното спиране, за да отговори на търсенето. Всички приложения на спирачките, от плавно до аварийно спиране, се изчисляват по електронен път и се доставят от нормално работеща електрохидравлична спирачна система.

В случай, че ABS HCU не може да функционира достатъчно добре, за да създаде достатъчно налягане, усилието върху педала от водача ще осигури директно хидравличното налягане на спирачните апарати. Вътре в HCU има клапани, които позволяват директно преминаване от симулатора на педала, през HCU и към колелата. Това се нарича „ръчен режим“. В ръчен режим няма да има усилване, така че водачът ще има много твърд педал на спирачката. Шофьорът ще се нуждае от толкова спирачни усилия в тази ситуация, че може да го подтикне да блокира превозното средство от страх, че не може да спре изобщо. Оплаквания от „без спирачки“ или „едва спира“ е често начина, по който клиентите ще опишат спирачна система, която е влязла в ръчен режим.

Подмяната на фрикционния материал е по-същия начин за хибрида, както при конвенционалната система, но ABS модулът ще тества целостта на спирачната хидравлична система, като я притиска по време на ключови събития (отваряне на вратата, активиране на светлината в купето и т.н.) и отново, когато ключът е на контакт.

След като изминат четири минути от изключването на контакта, акумулаторът изхвърля запазеното си налягане обратно в резервоара на главния цилиндър. Преди да се опитате да замените фрикционния материал, трябва да следвате процедурите за понижаване на налягането на системата.

Обичайно е да се натъкнете на хибрид със 110 000 или 150 000 км. с оригиналния комплект предни накладки.

Винаги използвайте висококачествени накладки за хибридни приложения, за да избегнете проблеми. Това не е въпрос на по-добри показатели, а по-скоро въпрос на качество и инженерство.

Източник: Know Your Parts

За видовете хибридни задвижвания може да прочетете тук.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!