Всичко за протокола EOBD

26 декември 2019, 9:00

Какво представлява протоколът EOBD?

Протоколът или системата EOBD, са група стандарти, внедрени в Европа от 2000 г. насам. Този европейски регламент принуди производителите на превозни средства да поставят диагностични устройства на своите нови превозни средства със стандартизирани интерфейси и конектори. Освен това от тези производители се изисква също да разкрият и публикуват важни подробности за своите диагностични системи.

Каква е целта на протокола EOBD?

Чрез тази система EOBD идентифицира всички видове кодове за грешки, които присъстват в превозното средство, които се записват на компютъра на автомобила. Системата EOBD съвместно с компютъра извършва анализ на следните системи: запалване, впръскване, ABS, наред с много други; по този начин времето, което може да бъде загубено за диагностика, се свежда до минимум. Освен това системата контролира емисиите на отработени газове, които замърсяват околната среда.

Работа на системата EOBD

Системата EOBD работи чрез сензори, които са тясно свързани с обмена на данни между превозното средство и компютъра; когато възникне повреда, тази система включва предупредителна лампа на таблото за управление на водача, за да извърши съответния анализ или диагноза.

Този EOBD протокол контролира важни функции както при бензинови, така и при дизелови автомобили.

Бензинови двигатели
 • Контролира електронната система.
 • Проверява работата на катализатора.
 • Анализира горивната система.
 • Управлява сензорите на електрическата система.
 • Извършва диагностика на утечки.
 • Проверява сензорите, участващи в следенето на отработените газове.

Дизелови двигатели

 • Проверява за грешки при изгарянето.
 • Анализира системата EGR.
 • Управлява началото на инжектирането на горивото.
 • Проверява електрическите и електронните датчици.

Характеристики на протокола EOBD

 • Регистрира времето на закъснение от момента, в който се появи повреда до извършване на диагностиката.
 • Използва „карти“ във входовете към сензорите според работните условия на двигателя.
 • Всеки компонент се адаптира към системата, калибрираща се емпирично.
 • Диагностичните устройства могат да се активират чрез WiFi, Bluetooth или инсталационен софтуер с помощта на компютър или каквото и да е мобилно устройство.

Какви автомобили работят със системата EOBD?

Регламентите на EOBD започнаха да се прилагат в Европа, за всички нови автомобили на различните производители, с бензинови двигатели от 2000 г., дизелови двигатели от 2003 г., а от 2005 г. също така са задължителни в автобуси и тежкотоварни автомобили с товароносимост над 3,5 тона.

Източник: Fix trouble codes

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!