Инструкции за монтаж на комплект зъбен ремък CT 1077K2 / WP2 за Opel, Alfa, Fiat

2 януари 2020, 6:00

Информацията се отнася за марки Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet  1.6 / 1.8 след 2003г.

Фиг. 1 Конструкция на шайба с щифт

Проблем:

Доставената ремъчна шайба се различава визуално от шайбата, монтирана в превозното средство.

Причина:

ContiTech доставя две различни версии на обтяжна ролка – с и без щифт KM-6333. Двете конструкции се различават по своето монтиране, но и двете могат да бъдат използвани без проблем.

Фиг. 2 – Конструкция на шайба без щифт

Решение:

Вариант 1

Версията без щифт трябва да се затегне първоначално по посока на часовниковата стрелка, използвайки 6 мм шестостенен ключ след монтиране на двигателя с 20Nm + 120 °, за да може да се монтира ремъка. След като се извади шестостенния ключ, опъването е автоматично зададено.

Фиг. 3: Вариант 2 – Изтегляне на щифта след поставяне на ремъка
Вариант 2

Във версията с предварително поставен щифт, щифтът се изтегля след като ремъка е поставен. И тук опъването се настройва автоматично.

Източник: ContiTech

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!