Измерване на разликата в дебелината на спирачния диск

2 януари 2020, 13:00

Когато отстранявате на неизправности по спирачната система, могат да се изискват процедури за изпитване, като например проверка на разлика в дебелината (отклонения) на спирачния диск. Разликата в дебелината може да се тества само с помощта на подходящ измервателен инструмент.

Микрометърът осигурява достатъчна точност на измерване от ± 0,001 mm (Фиг.1).

Фиг.1

Максимално допустимата разлика в дебелината на диска е 0,015 мм.

Това измерване трябва да се извършва само на спирачни дискове, които са нормално износени.

Измерване

Препоръчва се следната процедура.

  1. Подгответе спирачния диск за тестване. Ако е необходимо, демонтирайте спирачния апарат и супорта му при необходимост
  2. Почистете триещите повърхности на спирачния диск
  3. Определете дебелината на спирачния диск в различни точки на измерване по повърхността на спирачния диск (около 10), на прибл. 10 – 15 mm под външния радиус (Фиг.2)
  4. Отбележете измерените стойности и ги сравнете
Фиг.2

Разликата между най-малката и най-голямата измерената стойност е разликата в дебелината.

В зависимост от типа на превозното средство, разлика в дебелината трябва да бъде не по-голяма от 0,015 мм, т.к. може да доведе до тресене и вибрации на спирачката.

Моля, спазвайте спецификациите за поддръжката и ремонт, предоставени от производителя на съответното превозно средство.

Източник: HELLA

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!