Протичане на водните помпи, причинено от охлаждащата течност

4 януари 2020, 9:00

Може ли грешният тип охлаждащ агент да причини повреда на водната помпа?
Да, използването на грешен агент за охлаждаща течност може да окаже голямо влияние върху експлоатацията на помпите в охладителната система. В по-голямата част от случаите те ще започнат да протичат и следователно да се изгуби охлаждащата течност.

Използването на грешна охлаждаща течност във водните помпи оказва значително влияние върху безопасността при работа.

Причина за повреда

Това се дължи най-вече на корозионните твърди частици, които се отлюспват от компонентите и циркулират в охладителната система, унищожават механичните уплътнения на водните помпи. Основната причина за това е недостатъчната защита от корозия на охлаждащата течност.

Решение на проблема

Използвайте само охладителна течност, одобрена от производителя, за работа в охладителната система. Избягвайте вода с високо ниво на твърдост (> 20 ° dH).

Уверете се, че охлаждащата течност винаги е смесена в отделен съд извън охладителната система.

За достатъчна и изключителна защита от корозия през цялата година, съотношението на смесване на охлаждаща течност и вода е важно за осигуряване на правилното функциониране и експлоатационен живот на водната помпа. От съображения за безопасност препоръчваме микс в съотношение 50:50 на концентрат и вода.

Какви добавки се използват в различните типове антифризи:
  • Инхибитори срещу корозия
  • Стабилизатори – предотвратяват отделянето на инхибиторите, като силикатни стабилизатори
  • Дисперсантни стабилизатори – предотвратява отлагания при твърдите води
  • рH буферно вещество – поддържа pH в желания интервал
  • Антипенни – предотвратяващи разпенването на течността
  • Оцветители – за идентификация

Корозията в охладителната система се причинява от използване на остаряла или неподходяща охладителна течност. Поради тази връзка, силно корозиралите водни помпи не са обхванати от гаранцията.

Корозирала турбинка на водна помпа
Унищожено механично лицево уплътнение – плъзгащата се повърхност е корозирала

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!