Новости в горивния процес – MAHLE Jet Ignition® (MJI)

17 януари 2020, 6:00

Преглед

Развитието на изгарянето в двигателите с вътрешно горене е ключов фактор за постигане на бъдеще цели за икономия на гориво в превозните средства. В продължение на много години, MAHLE Powertrain провежда проучвания за усъвършенстване на горивния процес, кулминация на които е разработена система MAHLE Jet Ignition®.

MAHLE Jet Ignition® е горивна система на базата на предкамера, за бензинови двигатели, при които запалителната свещ е преместена в малка по обем предкамера.

Разработени са две версии на системата MJI:
 • Активна MJI със запалителна свещ и горивен инжектор с микропоток от гориво в рамките на предкамерата;
 • Пасивен MJI, който съдържа само запалителна свещ.
Инжектор и свещ в активна система
Постижения
 • Стабилна и равномерна работа на двигателя;
 • Разход на гориво под 200 g / kWh (> 42% BTE);
 • Отопление на катализатора и стабилна работа на празен ход;
 • Патенти за мащабиране на предкамерната геометрия – позволява бързо интегриране на MJI във всеки двигател;
 • В очакване на патенти за студен старт.
Активна система MJI

Използвани 2 инжектора за гориво:

 • 1 инжектор (DI или PFI) за доставяне на основното впръскване;
 • 1 инжектор (DI) в предкамерата с нисък дебит.
Напречно сечение на активната система

Ползи:

Преимущества на работа с много бедна смес (λ≈2.0);
 • Висока ефективност на горивото (под 200g / kWhr);
 • Ниски емисии на NOx (под 100ppm);
 • Намаляване на чукането (детонациите);
 • Възможна работа с висок коефициент на компресия.

Пасивна система MJI

Използва се 1 инжектор за гориво:
 • 1 инжектор (DI или PFI) за доставяне на основното зареждане
 • Не е необходим инжектор в предкамерата (зареждане с гориво от главната камера)
Пасивна система

Ползи:

 • Стехиометрична операция (λ≈1.0), (използва се конвенционална последваща обработка)
 • Бързото и стабилно изгаряне позволява висок толеранс на разреждане, позволяващ високи стойности на EGR рециркулация
 • Повишена ефективност и λ≈1.0 работа при високо натоварване
 • Съвместим с работата на цикъла на Милър
 • Намаляване на детонациите (позволява работа с високи степени на компресия)
Типичен MJI модел на дюзата

Развитие на системата

MAHLE има богат опит в разработването на системи с предкамерно изгаряне
 • .Детайлно разбиране на взаимодействието на предкамерната геометрия;
 • Патентованите взаимоотношения водят до бърза и успешна интеграция на MJI вклиентски двигатели;
 • Модерни компютърни модели за динамиката на флуидите, свързани с тестване на данните за активните и пасивни MJI системи.

Източник:MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!