Диагностика на импулсно модулирани горивни помпи

18 януари 2020, 9:00

Първоначална диагностика

Импулсно модулираните горивните помпи (PWM) като цяло са много надеждни, така че много механици не са запознати с тях. Тъй-като има вече много превозни средства, оборудвани с PWM горивни помпи, с голям пробег, те стават все по-често срещани в сервизите. Докато изпитването на налягането и дебита е задължително за горивни системи с регулиране на налягането, импулсно модулираните системи изискват диагностика с инструмент за сканиране.

Ако измерваме налягането на горивото при PWM горивна система система, ще открием, че то варира в зависимост от работните условия. За разлика от механично регулираните системи, PWM системите получават обратна връзка от сензор за налягане на горивото към модула за управление на помпата (FPCM). Тъй като горивните помпи с регулиране на налягането работят с пълен капацитет 100% от времето, а PWM горивните помпи работят с много по-малък от максималния капацитет през повечето време, PWM горивната помпа обикновено издържа много по-дълго.

Широчинно импулсна модулация

Скоростта на всеки електрически постояннотоков двигател ток може да бъде ефективно контролирана чрез бързо превключване на захранващия ток „включено” и „изключено” благодарение на съвременната електроника. Съотношението положителни и отрицателни „работни цикли“ определя скоростта на двигателя. За илюстрация, 30% положителен работен цикъл показва, че токът към двигателя се включва 30% от времето и изключва 70% от времето. 50% работен цикъл показва, че токът към двигателя се включва и изключва за еднакво време. 100% работен цикъл показва, че моторът работи при пълно напрежение и ампераж.

Входовете, необходими за работа на модулирана широчинноимпулсна система, обикновено се произвеждат от модула за управление на двигателя и помпата, както и сензора за налягане в горивната система. ECU командва FPCM да увеличава или намалява времето за работа на горивната помпа, за да отговори на необходимите нужди от гориво. Ако по някаква причина горивната помпа не може да отговаря на зададените стойности, в ECM обикновено се съхранява диагностичен код за неизправност.

Диагностика на горивната помпа

Преди да се заемем с диагностицирането на PWM горивни помпи , нека да разгледаме някои основни процедури за тестване на горивната помпа. Всяка електронна система за подаване на гориво се нуждае от вериги за захранване и заземяване, така че проверете всички предпазители за напрежение или непрекъснатост на двата щифта на предпазителя. В повечето случаи е проста задача да се елиминира релето на горивната помпа като възможна причина чрез пробата на релето с по-рядко използвано (на клаксона или на някое от аксесоарните). Релето трябва да генерира чувствително „щракване“ при включване на запалването. Добавянето дестина литра гориво  ще помогне да се гарантира, че проблемът е дефектна горивна помпа, а не лъжливо показание на сондата за горивото.

Горивните филтри трябва да бъдат тествани или подменени. Ако горивната система е снабдена с тестов порт на Schrader, измерете налягането и дебита на горивната помпа в съответствие със спецификациите на производителя.

Идентифициране на PWM горивни помпи

Ще използваме Subaru Forester от 2008 г., оборудван с 2,5-литров двигател с турбо, за да илюстрираме диагностичното решение. В повечето случаи PWM системата не е снабдена с тестов порт на Schrader. От друга страна, някои приложения за директно впръскване на бензин (GDI) може да включват изпитателен порт за измерване на налягането на горивната помпа. Тъй като PWM е компютърно контролирана система за обратна връзка, тя няма да включва механичен регулатор на налягането на горивото в края на горивната шина.

Но не се заблуждавайте само по външен вид. В някои случаи може да се монтира компенсатор за пулсация на горивната шина, който много наподобява механичен регулатор на налягането на горивото. Сензорът за налягане на горивото, използван в системите PWM, може да бъде разположен или върху горивната шина или под превозното средство в близост до резервоара за гориво.

Анализ на схеми за окабеляване

Схема на свързване на Subaru Forester от 2008 г. разкрива, че системата е оборудвана с PWM горивна помпа. Релето за горивната помпа се намира зад дясната страна на таблото. Черен проводник с жълта следа доставя енергия от релето на горивната помпа към FPCM. Токът към и от горивната помпа се осигурява от два проводника, свързващи FPCM и горивната помпа. Черен проводник се свързва към конектора за заземяване R147 в десния заден ъгъл на автомобила.

Лесно е да определите функциите на някои проводници, просто като ги проследите през схемата. Например черният / жълт проводник, водещ от релето на горивната помпа, очевидно захранва FPCM. Черният заземен проводник очевидно заземява FPCM и двата проводника могат да бъдат основни точки на повреда. Поради ограниченията в пространството не мога да премина през всички функции на окабеляване, но сега имаме отправна точка за диагностициране на повреда на горивната помпа.

Схемите за окабеляване предоставят много диагностична информация. В допълнение към цветните кодове, много схеми предоставят също така местата на разположение на компонентите и точки за проверка.

Диагностика с инструмента за сканиране

Система с PWM горивна помпа най-лесно може да бъде идентифицирана и диагностицирана чрез свързване на сканиращ инструмент . С получаването на екрана с данни за двигателя или горивната система, потърсете термини като „работен цикъл“ или „ширина на импулса“. (Напълно възможно е, поради големия брой конфигурации в инструментите за сканиране на пазара, да видите термин, използван в механично регулирана горивна система.)

При механично регулирани системи за впръскване на гориво данни за „налягане на горивото“ вероятно няма. Ако това е GDI система, трябва да покаже между 35 psi и 75 psi първично налягане на горивото, заедно с приблизително 500 psi налягане в горивото, произведено от горивната помпа с високо налягане при празен ход.

Конвенционалната горивна помпа просто ще посочва двупосочно управление „включен“ или „изключен“. PWM помпата, от друга страна, обикновено показва линията от данни за „налягане на горивото“ и линия за данни „работен цикъл“. Щирината на импулса на горивната помпа може да бъде инструктирана за момент, за да се увеличи както работният цикъл, така и налягането на горивото. В един от последните ми случаи FPCM би увеличил работния цикъл според зададеното, но линията с данни за налягането на горивото показваше нулево налягане на горивото. Заключих, че FPCM реагира правилно, но горивната помпа не. Стана очевидно, че основният проблем е отворена верига в самия мотор на горивната помпа.

Диагностициране на DTC P0230

Когато диагностицирате каквато и да е горивна помпа с модулация на ширината на импулса, е важно да започнете с разглеждане на диагностичните кодове за проблеми. Код P0230 може да бъде открит на диагностицираното превозно средство Forester, което да показва състояние на периодично ниско или високо налягане на горивото. Като се гледа състоянието на включване, трябва да има минимум 8 волта на системата, а резервоарът за гориво трябва да съдържа поне 10-15 литра гориво. Състоянието трябва да се проследи след поне 30 секунди включена горивна помпа и двигател. Времето, необходимо за получаване на данните е 2,5 секунди. Индикаторът за неизправност (MIL) ще светне, когато неизправността възникне по време на два последователни цикъла на упавление. P0230 ще се самоизчисти след завършване на 40 последователни цикъла на празен ход с „OK“ или след като цикълът на движение е „OK“ завършен три последователни пъти.

Източник: Know Your Parts

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!