Как работят маслените добавки

20 януари 2020, 6:00

Маслените добавки са незаменими компоненти на съвременното смазочно масло. Те засилват смазочните свойства на базовите масла, като подобряват вискозитета и смазващите качества на маслото. Освен това те се използват за защита на двигателите от корозия, удължаване на експлоатационния живот на маслото и разтваряне и разпръскване на вредните утайки.

Необходимостта от намаляване на емисиите и увеличаване на икономията на гориво доведе до разработването на смазочни масла, които изискват по-строги допустими отклонения в автомобилите и използването на усъвършенствана технология за намаляване на замърсяването, като каталитични конвертори и филтри за твърди частици.

Въпреки че качествата на базовото масло се подобряват чрез усъвършенствани процеси на рафиниране, въвеждането на тези сложни масла не би било възможно без едновременна иновация в технологията за добавки . Обикновено съвременните смазочни масла имат пакет от поне половин дузина различни добавки, които общо представляват около 5 % от обема на маслото, а в някои случаи и значително повече.

Видове добавки

Добавките се категоризират по отношение на функциите, които изпълняват. Най-известните характеристики на добавките включват подобрители на вискозитета и редуктори на триенето, но други не по-малко важни характеристики са свойства, които предотвратяват образуването на утайки в двигателя, премахват сажди, отлагания и предотвратяват разпенването. Основните категории добавки са следните:

  • Вискозитет: Вискозитетът на маслото се променя с температурата и модификаторите на индекса на вискозитета гарантират, че маслото е достатъчно вискозно при нормални температури, но не става толкова тънко при по-високи работни температури на двигателя, че да не може да го защити. При много ниски температури парафините в маслото се втвърдяват, затруднявайки потока на маслото. Депресантите на точката на протичане се използват за понижаване на температурата, при която това се случва, като се гарантира правилното смазване през зимата.
  • Смазване: Смазването е термин, който се отнася до способността на маслото да смазва и предотвратява износването. Модификаторите на триене се използват за намаляване на триенето и подобряване на икономията на гориво. Противоизносващите добавки покриват повърхностите и предотвратяват контакт метал-метал при гранични условия на смазване, и при голямо натоварване като клапанни задвижвания.
  • Химически контрол: Тези продукти реагират химически за защита на двигателя. Детергентите се използват за неутрализиране на примеси и предотвратяване на събирането на утайки върху части от двигателя, особено когато са горещи. Инхибиторите на ръжда забавят и предотвратяват корозията на металните компоненти, причинени от киселини, образувани в процеса на горене. Окисляването на маслото се инхибира от метални дезактиватори, които образуват защитен филм на горещите повърхности.
  • Контрол на замърсяването: Различни замърсители, получени по време на процеса на горене, влизат в маслото. Дисперсантите се използват за задържане на тези замърсители в суспензия: саждите са добър пример за такъв замърсител. Продуктите против пенообразуване се използват за предотвратяване на разпенването на маслото, тъй като това може да доведе до загуба на смазване и да насърчи появата на питинг и корозия. По подобен начин се използват отмиващите добавки, за да се предотврати появата на маслена мъгла.
  • Защита на маслените уплътнения:Съвременните масла са склонни да причиняват втвърдяване на материалите, използвани в някои маслени уплътнения, което позволява на маслото да протече покрай тях. Добавките за уплътнения към маслото, избягват това явление, като омекотяват уплътненията и ги отпускат.
  • Афтърмаркет добавки:Тези добавки, които се намират в смазочните масла могат да бъдат полезни при справяне със специфични проблеми при по-старите двигатели.

Състав на маслото

Формулирането на съвременното смазочно масло е сложен процес. Започва с избора на базово масло, което може да бъде минерално масло, силно модифицирано минерално масло или синтетично произведено масло. Въглеводородите, които съставляват минералните масла, се различават по характеристики от една партида суров нефт до следващата, а формулировката на нефта според специфичните изисквания трябва да отчита тази промяна.

Синтетично произведеното масло и силно модифицираното въглеводородно масло имат по-постоянни качества и това е една от причините синтетичните масла да имат превъзхождащи свойства в сравнение с минералните масла.

Маслата са формулирани така, че да отговарят на изискванията на производителите по API, ACEA и двигатели с много специфични свойства, които са утвърдени чрез обширни тестове. За да отговорят на тези изисквания, които включват тестове за вискозитет, смазване, стабилност, износване и образуване на утайки, производителите на смазочни масла като BIZOL трябва да извършат обширни тестове на своите продукти.

Маслата, предназначени за бензинови превозни средства, имат различни свойства от тези, предназначени за дизелови превозни средства поради различните ефекти от изгарянето на тези горива.

Източник: BIZOL

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!