Фази на работа на ксеноновите лампи

21 януари 2020, 6:00

Валео, като един от лидерите на пазара за автомобилно осветление, от години участва в производството на ксенонови лампи – както за първоначално вграждане в превозните средства – така и за вторичния пазар. Днес, като част от техническата поддръжка за потребителите на техните продукти, специалистите от Valeo ще обяснят принципите на работа на ксеноновите лампи.

Характерна особеност на ксеноновите лампи, отличаващи ги от другите видове осветление, е получаването на светлина от електрическа дъга, образувана между електродите, разположени в херметичен балон, изпълнен с газ (ксенон). Образуването на дъга изисква високо напрежение, така че е необходим специален запалителен модул. В зависимост от вида на лампата, модулът може да бъде вътре в него (D1 и D3) или отделно (D2 и D4). Запалителният модул отговаря за напрежението и тока на запалване в лампата.

Включване: фаза 0

Преди запалване съпротивлението на лампата е безкрайно голямо. В тази фаза е необходимо напрежение от запалителния модул: за студена лампа – около 10 kV, за гореща лампа – около 25 kV. С подаването на напрежение между волфрамовите електроди ще се образува токопроводящ тунел, по който ще протече токът.

Преди запалване работната честота е 1 kHz.

Запалване: фаза 1

По време на тази фаза веригата за запалване изпраща импулс с високо напрежение към лампата, благодарение на което в балона се създава електрическа дъга и се излъчва видима светлина. След успешно запалване, лампата изисква високи токове, за да поддържа дъгата. Тъй като дъгата генерира много топлина, температурата се повишава бързо. Металните соли се изпаряват от дъгата, която се усилва и консолидира. Съпротивлението между електродите намалява. Електронното управление на запалването преминава към непрекъсната работа.

Фаза 1 – запалване – 20 kV между електродите

Запалване: фаза 2

След запалването работната честота се променя на 20 Hz. Тази стойност е необходима по време на фазата на загряване.

Фаза 2 – загряване, изпаряване на соли, максимална интензивност

Затопляне

На този етап постояннотоковият преобразувател осигурява достатъчен ток за поддържане на дъгата (в зависимост от потреблението на лампата). Преобразувателят генерира синусоидален променлив ток. По това време честотата е ниска (20 Hz), но след фазата на загряване инверторът вече работи с честота 200 Hz.

Развитие

Това е ключов етап в процеса на включване на лампата. Първоначалната преходна мощност по време на стартиране е висока. Тя трябва да бъде понижена по-късно, за да отговаря на регулаторната норма R99. Запалването контролира нивото на мощността на лампата, за да я понижи до предполагаемото ниво, т.е. така нареченото стабилно състояние.

Фаза 3: Стабилно състояние

При стабилното състояние всички метални кристали се изпаряват и дъгата достига стабилна форма, което означава, че светлинният изход е достигнал номиналната си стойност. Сега запалването доставя стабилно електричество, за да се избегне трептене. Работното напрежение е 85 волта променлив ток в системи D1 и D2 и 42 волта в системи D3 и D4 без живак. Честотата на променливия ток с квадратна вълна обикновено е 400 Hz или повече.

Фаза 3 – излъчване на светлина (3200 лумена – 35 W)

Всеки път, когато осветлението се изключи и включи отново, описаният по-горе цикъл се повтаря.

Източник: Valeo

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!