Износване на полата на буталото поради недостатъчна хлабина в цилиндъра

17 март 2020, 7:00

Описание на щетите

 • Няколко подобни зони на износване около буталната пола.
 • Маркиране на износването както от страната на натиск, така и от противоположната страна на полата на буталото
 • Повърхността се променя от ярки маркировки на износване до гладки, тъмно обезцветени зони на износване, причинени от триене.
 • Ненарушена зона в областта на буталните пръстени.
Оценка на щетите

Хлабината между буталната пола и работната повърхност на цилиндъра е или твърде малка по конструкция, или е ограничена от изкривяване, което вероятно не настъпва, докато двигателят не работи.

Забележка:

За разлика от износване поради липса на смазване, отнемането на материал поради недостатъчен клирънс винаги се появява след кратък период на работа след ремонт на двигателя.

Възможни причини за щетите

 • Цилиндровият отвор е твърде малък.
 • Цилиндровата глава е прекалено затегната или затегната неравномерно (изкривяване на цилиндъра).
 • Неравномерни напасващи повърхности на блока на цилиндъра или цилиндровата глава.
 • Мръсни или повредени резбови отвори или болтове на цилиндровата глава.
 • Иззети или недостатъчно смазани опорни повърхности.
 • Използване на неправилни или неподходящи уплътнения на цилиндровата глава.
 • Изкривяване на цилиндъра, причинено от неравномерно нагряване поради варовикови отлагания, замърсявания или други неизправности в охладителната система.

45 ° маркировки за износване

Описание на щетите

 • Маркиране на отнет материал както от страната на натиск, така и от срещуположната, изместена на приблизително 45 ° спрямо оста на буталния болт.
 • Зоните се променят от ярки маркировки на износване до сравнително гладки, тъмно обезцветени, причинени от триене (фиг. 1).
 • Буталният болт е в син цвят на темпериране (фиг. 3). Причина: леглото на болта на буталото е станало горещо поради недостатъчна хлабина или липса на масло.
Оценка на щетите

Главата на буталото се нагрява прекомерно. Тънкостенната и еластична пола е в състояние да компенсира увеличеното термично разширение от двете страни. Главата на буталото при болта е по-твърда и разширяването му се увеличава. Хлабината е ограничена и възниква износване на буталото. Износването е центрирано около прехода между буталния болт и полата на буталото.

Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 3
Възможни причини за щетите
 • Механично претоварване на лагера на мотовилката, например поради неправилно изгаряне.
 • Неизправност в системата за впръскване на масло.
 • Недостатъчно или никакво налягане на маслената помпа.
 • Недостатъчно смазване при първото пускане в експлоатация на двигателя. Буталният болт не е бил или е бил недостатъчно смазан при сглобяването му.
 • Неизправност на втулката на мотовилката (износване на буталния болт) поради недостатъчна хлабина или смазване.
 • Грешка при монтажа по време на пресоването на буталния болт (при мотовилки с гореща пресова сглобка). По време на процеса на пресоване трябва да се внимава, веднага след поставянето на болта, леглото на буталния болт да не се проверява за свобода на движение, като накланяте буталото напред и назад. Температурите се изравняват между двата компонента след поставянето на хладния бутален болт в горещата мотовилка. Нагряването увеличава топлинното разширение на болта, както е по време на работа на двигателя. Ако леглото е раздвижвано в това състояние, това може да причини протриване или следи от отнемане на материал. Вследствие се получава стегнатост или повреда на леглото на буталото по време на работа на двигателя. По тази причина оставете събраните компоненти да се охладят, преди да проверите свободата на движение.
Износване поради недостатъчна хлабина в долния край на полата
Описание на щетите

 • Износване поради недостатъчна хлабина в долните краища на полата, с маркировки за износване.
 • Маркерите се променят от ярки маркировки на износване до гладки, тъмно обезцветени зони на износване, причинени от триене (фиг. 1).
 • Няма нищо необичайно в никоя от останалите части на буталото.
 • Маркери на износване в цилиндровата втулка в областта около долните О-пръстени (фиг. 2).
Оценка на щетите

Износване на буталото в долния ръб на полата е причинено от изкривяване / ограничени хлабини в долната зона на цилиндровата втулка.

Фиг. 1
Фиг. 2

Възможни причини за щетите

 • Неправилни уплътнителни пръстени: прекалено дебелите уплътнителни пръстени могат да изкривят цилиндровата втулка и да намалят хлабината с буталото.
 • Допълнителна употреба на течни уплътнители в жлеба на уплътнителния пръстен. За да се уплътнят повърхностите, уплътнителните пръстени трябва да могат да се деформират еластично. Необходимото свободно място за това в канала не трябва да се запълва с допълнителен уплътнител.
 • Остатъци от уплътняващ пръстен или замърсявания в каналите, които не са отстранени преди монтажа.
 • Ако уплътнителните пръстени се усучат, когато цилиндровата втулка се монтира или се изплъзне от канала, тя ще се свие в тази област. За да се предотврати това, при монтажа на цилиндровата втулка трябва винаги да се използва смазка.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!