Липса на мощност на двигателя и черен дим при Ford Mondeo

7 април 2020, 13:00

Неизправност:

Имаме клиент с Ford Mondeo 1,8 TDCi от 2007 г., който съобщава за посочените по-горе неизправности. Сигналната лампа за неизправности MIL на таблото също свети. Подозираме, че проблема е във всмукателаната система на двигателя, но не можем да намерим причината.

Отстраняване:

Причината е навлизане на въздух в изходната тръба на турбокомпресора, поради отцепен или счупен сензор за температура на входящия въздух (IAT). За да се извърши този ремонт, ще е необходима модифицирана тръба за охладителя и фиктивен конектор, както и актуализация на софтуера на ECM. Поставете модифицираната тръба за интеркулера (фигура 1.1). IAT сензорът вече не е необходим. Изключете щепсела на IAT сензора  (фигура 1.2), след което го изолирайте с помощта на фиктивния конектор. Закрепете проводника на IAT сензора към кабелния сноп на двигателя с кабелна връзка. Повторно програмирайте ECM с променения софтуер, след това изтрийте кодовете за неизправности и извършете тест на пътя, за да се уверите, че неизправностите са отстранени.

Източник: Autodocta

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!