Светещи лампи на таблото и предупредително съобщение – Peugeot 3008

14 април 2020, 13:00

Светва лампа и се появяват предупредителни съобщения – Peugeot 3008

Проблем:

В нашия сервиз дойде Peugeot 3008, 2012 г. със светещи различни лампи и предупредителни съобщения, показани на таблото. Кодовете P16B1 и P16B2 се съхраняват в паметта за неизправности на ECM. Нямаме информация, свързана с тези кодове за проблеми.

Решение:

Причината се дължи на проникване на вода в задвижването на клапите на радиатора за охладителната течност и щепсела на проводниците, което причинява корозия. Свалете предната броня и извадете задвижващия механизъм на клапите на радиатора на двигателя (вижте фигура 1.1). Проверете ръчно за безпроблемната работа на клапите на радиатора за охлаждащата течност на двигателя (вижте фигура 1.2). Поправете / сменете компонента (ите), ако е необходимо, и след това проверете задвижването на клапите и щепсела на проводника за корозия. Поправете / сменете компонента (ите), ако е необходимо, след това поставете отново задвижването на клапите на радиатора. Поставете отново предната броня, след това изтрийте кодовете за грешки и извършете пътен тест.

Източник: Autodocta

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!