Какъв е срокът на годност на синтетичното моторно масло?

21 април 2020, 13:00

Описание на синтетичното моторно масло

Синтетичното моторно масло се произвежда от нефтени и нефтохимични съединения. Молекулите на въглеводорода са равномерно разпределени, създавайки основа, която има добри свойства при екстремни ниски и високи температури. Синтетичното масло не съдържа замърсители като парафинови восъци, които присъстват в суровия нефт. Срокът на годност на синтетичното моторно масло зависи основно от химическите съединения и добавки, които се използват, и средата за съхранение.

Срок на годност

Срокът на годност на синтетичното моторно масло зависи от добавките и условията на околната среда. Различните производители дават срок на годност между пет и десет години. Качеството на моторното масло може да се влоши и да се образува утайка, ако маслото абсорбира влага поради кондензация или нарушена опакавка. Водата реагира с добавките в маслото за получаване на неразтворими вещества, които намаляват срока на годност на маслото. Влагата също може да насърчи растежа на микроорганизми в смазочните материали.

Препоръчва се температурата на съхранение да е стабилна. По принцип температурите под 0 ° и над 40 °С ще причинят разграждане на маслото с намалена способност за смазване. Изключително ниските температури могат да образуват утайки и отделяне на добавките. Наличието на замърсители в околната среда като прах може да влоши качеството на моторното масло.

Следователно, ако маслото не е отворено може да бъде полезно за дълги времена. И накрая, срокът на годност също се влияе от дизайна на продукта. Елементи като мед и желязо могат да действат като катализатори за насърчаване на процеса на окисляване и съответно да намалят срока на годност.

Добавки за удължаване на срока на годност

Към синтетичните моторни масла се добавят няколко присадки, за да се увеличи срокът им на годност, да се получи стабилно масло, което ще поддържа правилния вискозитет и ще тече правилно при ниски температури, а също и да отговаря на други параметри на изпитване в широк температурен диапазон. Те подобряват тези характеристики:

  • Намаление на вискозитета прави маслото негодно да защити двигателите, поради което се увеличава износването. Добавките се използват за подобряване на вискозитета, който се запазва за по-дълъг срок. Вискозитетът определя способността на протичане на маслото. Тънките масла имат нисък вискозитет, докато гъстите масла имат висок вискозитет. Това е жизненоважна характеристика на маслото, тъй като маслото с изключително нисък вискозитет може да доведе до прекомерно намаляване на якостта на масления филм при по-високи температури. Маслата с изключително висок вискозитет може да не достигнат отдалечени компоненти при по-ниски температури, или масленият филм може да се разкъса при високи обороти.
  • Депресантите се използват за намаляване на точката на замръзване на масла.
  • Дисперсанти и почистващи присадки помагат за поддържане на маслото чисто и избягване на образуването на утайки. Замърсителите се разтварят в маслото поради използването на дисперсанти.
  • Инхибиторите на окисляване запазват стабилността на маслото.
  • Инхибиторите на ръжда и корозия се използват за защита от конденза.
  • Противопенните добавки предотвратяват разпенването на маслото.
  • Алкалните добавки се използват за неутрализиране на киселини. Тази характеристика се измерва с TBN показател. Маслата с по-голяма стойност на TBN ще осигурят по-добра неутрализация на киселини. Повечето автомобилни моторни масла се произвеждат с TBN от 4 до 8.
  • Добавките с калций допълват защитата от окислителна недостатъчност, а също и за предотвратяване на образуването на утайки.

Препоръки за съхранение

Средата на съхранение на масла може значително да повлияе на срока на годност на маслата. По принцип сухото и чисто пространство със стабилна и подходяща температура ще увеличи срока на годност. Прашна и влажна атмосфера с неправилни температури сериозно ще повлияе на прогнозния срок на годност.

Производителите препоръчват срока на годност на маслото въз основа на добавките, използвани за всеки тип техен продукт. Например, смазочните масла, които включват инхибитори на ръжда, могат да загубят функционалните си възможности за кратко време на съхранение.

Повечето производители препоръчват условия за съхранение, за да увеличат срока на годност на маслото. Въпреки че опаковката е запечатана правилно и маслото не изтича, твърдият контейнер поема въздух със спад на температурата и го изкарва с повишаването и. Замърсители и влага влизат в маслото, заедно с въздуха, което води до разграждане на добавките и маслената основа. В опаковката може да се появи конденз на вода.

Екстремните студени или горещи температури могат да доведат до химическо разграждане. Добавените инхибитори на ръждата могат да загубят функционалната си способност скоро след кратък период на съхранение. Влажната среда е вредна за съхранението на масло, тъй като влагата разгражда добавките за кратък период и ускорява процеса на окисляване. Срокът на годност на синтетичното моторно масло може да бъде значително подобрен, ако стриктно се спазват препоръките на производителите.

Източник: brighthubengineering

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!