Menu

Списък от статии Отбелязване - срок на годност

Разваля ли се дизеловото гориво?

В зависимост от това какво имаме предвид, сигурно може. Но наистина ли знаем какво имаме предвид, когато задаваме въпроса? Дизеловото гориво се смяташе с дълъг срок на годност – правилата на армейските запаси от 50-те и 60-те години на миналия век говориха за многогодишен живот за съхранявания дизел. Сега вероятно срока ще се получи по-малко от година, […]

Какъв е срокът на годност на синтетичното моторно масло?

Описание на синтетичното моторно масло Синтетичното моторно масло се произвежда от нефтени и нефтохимични съединения. Молекулите на въглеводорода са равномерно разпределени, създавайки основа, която има добри свойства при екстремни ниски и високи температури. Синтетичното масло не съдържа замърсители като парафинови восъци, които присъстват в суровия нефт. Срокът на годност на синтетичното моторно масло зависи основно от химическите съединения и […]