Добавки към дизеловото гориво

28 април 2020, 7:00

Добавките към дизеловото гориво са една от най-добрите технологии, създавани някога за автомобилната индустрия. Те осигуряват многобройни ползи, вариращи от по-добра икономия на гориво до по-малки емисии.

Добавка и смазване на дизеловото гориво

Смазването винаги е било термин, често се бърка с вискозитет или гъстота на горивото. Смазочните свойства на дадено гориво обаче не са свързани пряко с вискозността му, а по-скоро с неговите компоненти, които намаляват износването на триещите се повърхности. След това смазването може да бъде определено като мярка, при която смазващото вещество може да намали съпротивлението при триене.

Преди смазващата способност на дизеловите горива беше достатъчна, за да предложи нужната защита, необходима на двигателя за осигуряване на адекватни характеристики. Дизеловите горива по естествен начин са били правени преди със серни съединения, които придават смазочни качества. Това обаче се промени заради разпоредбите в някои страни (напр. ЕС и САЩ), които налагат премахването на сярата. В наши дни преформулираните дизелови горива имат по-ниски свойства на смазване и обикновено се нуждаят от помощта на добавка към дизеловото гориво, която да повишава свойства за смазване, за да се предотврати прекомерното износване на двигателя.

Икономия на гориво

В автомобилите икономията на гориво се отнася до връзката между изминатото разстояние и горивото, използвано от превозното средство. Икономията на гориво винаги е била голям проблем в автомобилната промишленост, тъй като консумацията на гориво има голям принос за замърсяването на въздуха и е голям участник във външната търговия на една страна. Поради това, винаги е било в интерес на мнозина да подобрят икономията на гориво.

Проблемът обаче е, че икономията на гориво не е лесно за постигане поради някои процеси, които обикновено се случват в самия двигател. По-ниският разход на гориво не винаги се постига поради непълно вътрешно горене, характерно за двигателите. Когато едно гориво не получи правилно изгаряне, то не произвежда същото количество енергия, което е трябвало да осигури. Това е само една от причините цената на литър и колебанието на цените на горивата да е толкова тежък проблем за автомобилистите.

Добавката към дизеловото гориво обаче може да помогне за подобряването на това по много начини. Например добавката към дизеловото гориво може да помогне за насърчаване на изразходването на химическата енергия на горивото, като предотвратява образуването на въглеродни отлагания, които обикновено се образуват при непълно изгаряне. С тези добавки ефективността на горивото се подобрява и двигателят може да работи по-гладко от обикновено.

Въглеродни отлагания в двигатели

По принцип въглеродните отлагания са отнемащи мощност отлагания, които се развиват вътре в двигателя, когато разпръскваното гориво към всмукателния клапан гориво изсъхне по главата му. Тези отлагания могат да поемат постъпващото гориво и да стават по-големи, когато не се отстраняват веднага. След като по клапаните силно се отлага въглерод, те предизвикват в промени на гориво-въздушната смес в камерата. Това води до неефективно изгаряне и създаване на още повече въглеродни отлагания.

Тези въглеродни отлагания, ако бъдат оставени в двигателя за дълго време, могат да причинят по-ниски коефициенти на компресия, които могат да доведат до спад в мощността. Износването на двигателя също е възможно, тъй като частите на двигателя стават небалансирани поради блокиране от отлаганията. Възможно е да се развие студена ерозия и неравномерно изгаряне на горивото.

Как дизеловата горивна добавка може да премахва въглеродните отлагания

Добавката към дизеловото гориво помага, като освобождава химическата енергия на горивото в цилиндрите или в зоната на пламъка на автомобилния двигател и разгражда въглеродните отлагания върху частите на двигателя. По този начин се намалява образуването на емисии от сажди и прахови частици и се губи по-малко гориво. Производителността на цилиндрите също е подобрена и изисква по-малко поддръжка поради по-плавната си работа.

Черни сажди

Черните сажди, известни още като черен въглерод, е вреден замърсител на въздуха с прахови частици. Обикновено се състои от малки частици прах и течни капчици и е резултат от непълно изгаряне на дизелово гориво или бензин. Черните сажди са вторият най-голям приносител за повишаването на глобалната температура и са свързани със сериозни здравословни проблеми. Тъй като саждите са твърде малки, може лесно да се вдишат и да влезат в кръвта. Сърдечно-съдовите проблеми винаги са били свързани с прахови частици във въздуха, въпреки че ракът и репродуктивните проблеми също могат да бъдат проследени до черните сажди.

Праховите частици са само един от малкото вредни странични продукти от непълно изгаряне. Някои други забележими емисии са въглероден оксид, който е газ без мирис, който могже да причини инфекция в очите и дихателната система, и летливи органични съединения, които са компоненти на киселинния дъжд и смога. Друг забележим газ е озонът, който се получава от действието на светлината върху въглеводородите и летливите органични съединения в долната атмосфера. Този бледосин газ може да бъде отровен и само спад от 5% в концентрацията му може да доведе до 10% увеличение на очната катаракта и рака на кожата.

При емисиите добавката към дизеловото гориво може да помогне, като подобри вътрешното изгаряне в самия двигател, като по този начин изгори по-голяма част от горивото, както е проектирано. Някои продукти, например, намаляват нуждата от излишен въздух за процеса на горене. В резултат на това изгарянето продължава по-плавно и така произвежда повече енергия, а също намалява емисиите.

По същество, качествената добавка към дизеловото гориво може да помогне за подобряване на няколко проблема в дизеловия двигател, свързани с изгарянето. Най-полезна е с влиянието си върху подобряване на цялостното изгаряне на горивото, което е основният корен на много проблеми в двигателя.

Източник: fuelandfriction

 

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!