Как се програмират автомобилни ключове

30 април 2020, 13:00

Ако в резултат на загуба или дефект е необходим допълнителен, нов, преносим радио предавателен ключ, тогава този предавател трябва да бъде програмиран или „обучен“ в превозното средство от нулата. Всички ключове на превозното средство, включително ръчни радиопредаватели, както и подходящ диагностичен блок, съставляват оборудването, необходимо за извършване на такова програмиране или „обучаване“. Всички преносими радиопредаватели, които вече са преминали през процеса на обучение за превозното средство, ще изтрият програмите си от това ново програмиране.

Примерът е даден с ключа за запалване с 3 бутона (сгъваем ключ) на Volkswagen Group за автомобила, който се прилага при Skoda, Volkswagen и Seat.

1. Разглобете корпуса на ръчния радиопредавател в ключа и свържете диагностичния блок

Като вземете един ключ на автомобила, отделете секцията на корпуса на ключа и транспондера от преносимия радиопредавател. Поставете отвертка в пролуката между двете половини на корпуса и раздалечете частите.

Въведете данните за превозното средство в диагностичния блок. Свържете диагностичния блок с бордовия комуникационен интерфейс.

2. Поставете частта от корпуса с ключа в ключалката на запалването и включете запалването

Поставете долната част на корпуса на ключа и транспондера в ключалката на запалването и включете запалването. След това затворете шофьорската врата, но оставете прозореца отворен.

3. Извършване на отделни стъпки с диагностичния блок

снимка 1
  • Изберете функцията „Кодиране – програмиране на дистанционното управление“ и следвайте всички други инструкции, дадени от диагностичния блок (снимка 1).
снимка 2
  • Въведете общия брой на всички преносими радиопредаватели, които трябва да бъдат програмирани чрез процедурата за обучение и след това потвърдете. (снимка 2).
снимка 3
  • Потвърдете презаписването на данните на електронния контролен блок (снимка 3).
снимка 4
  • След това се получава заявка за въвеждане от диагностичния блок по отношение на следващата стъпка в програмирането на дистанционните устроства. (снимка 4).

4. Натиснете бутона за отключване

снимка 5

В рамките на 15 секунди от тази подкана бутона за отключване на всеки програмиран ключ трябва да бъде натиснат един след друг ( снимка 5 ).

снимка 6

След това разпознаването на сигнала, както и програмирането на всеки отделен ключ се потвърждават чрез бързо мигане на пътепоказателите (снимка 6).

5. Потвърдете входа в диагностичния блок

След като са активирани всички преносими радиопредаватели, входът в диагностичния блок трябва да бъде окончателно потвърден. Когато успешно завършите процедурата, диагностичния уред ще даде потвърждение.

След приключване на програмирането, сглобете всички ключове на превозното средство и проверете всеки от тях, за да видите дали всички функции на клавишите за дистанционно управление са работещи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕМОНТ

Преди да бъде пуснат в експлоатация, новият радиопредавателен ключ трябва да бъде „обучен“ или програмиран така, че да отговаря на системата за централно заключване на съответното превозно средство. Всеки път, когато ключа е препрограмиран, е задължително да се отбележи дизайна, броя на контролните бутони, честотата на предаване и положението на светодиода. Освен това всеки ключ има идентификационен номер, който трябва да се използва като ориентир при търсене на резервни части. Ключ, неправилно подбран за превозно средство, не може да бъде програмиран така, че да отговаря на функциите на това превозно средство. По отношение на този факт, моля, обърнете внимателно листовката, приложена към продукта, и също така спазвайте програмните бележки, издадени от производителите на превозни средства.

Източник: Hella

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!