Menu

Списък от статии Отбелязване - програмиране

Как се програмират автомобилни ключове

Ако в резултат на загуба или дефект е необходим допълнителен, нов, преносим радио предавателен ключ, тогава този предавател трябва да бъде програмиран или „обучен“ в превозното средство от нулата. Всички ключове на превозното средство, включително ръчни радиопредаватели, както и подходящ диагностичен блок, съставляват оборудването, необходимо за извършване на такова програмиране или „обучаване“. Всички преносими радиопредаватели, […]

Сензори за следене на налягането в гумите (TPMS)

TPMS е електронна система, която следи налягането на въздуха в гумите. Ако гумите са недостатъчно или прекалено надути, TPMS активира предупредителна светлина на таблото за управление. Когато светлината е постоянна, това означава, че трябва да се провери налягането в гумите. TPMS сензорите могат да станат объркващи с всички различни модели и видове на пазара и с различни процедури за програмиране […]