Пукнатини в горната част на буталото

11 май 2020, 7:00

Описание

  • В горната част на буталото има пукнатини (фиг. 1).
Фиг. 1 Пукнатини по ръба на чашата в челото на буталото
  • Буталото е счупено в отвора на буталния болт (фиг. 2).
Фиг. 2 Буталото е счупено в отвора на буталния болт
  • По ръба на чашата на челото на буталото има пукнатини (фиг. 3a + b).
Фиг. 3a Пукнатини в ръба на чашата
Фиг. 3b Изглед отблизо

Вероятни причини

Пукнатините са резултат от механично или термично претоварване на буталото.
Механично претоварване:
  • Механичното претоварване на буталото често се причинява от тунинговане. Прекомерните настройки на двигателя резултират в претоварване на буталото, особено в отвора на буталния болт. Това води до пукнатини в отвора на болта или до счупване по дължината на буталото в равнината на буталния болт.
  • Тенденциите за олекотяване на буталния болт води до овалното му изкривяване и последващо „спукване“ на буталото в отвора на буталния болт при претоварване.
  • Поради гранично намаляването на теглото на буталата, силите вече не могат да се поемат при претоварване, създавайки пукнатини в материала.
Термично претоварване

Поради неправилно функциониране на системата за впръскване, тунинговане или спомагателно стартиране на дизелови двигатели, в горивната камера има прекомерно количество гориво, което от своя страна води до силно редуващо се термично напрежение на буталото. Това създава стресови пукнатини в материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настройката и необходимите модификации на двигателя трябва да се извършват само от производителя на двигателя или обучени и квалифицирани специалисти по тунинговане на двигатели. Настройте инжекционната помпата според спецификациите на производителя.

Източник: Mahle

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!