Използване на електронни сервизни книжки – анкета

18 май 2020, 11:33

Електронните сервизни книжки стават все по-популярно решение сред производителите на автомобили. Онлайн записите за ремонт се ползват, както от собствениците на превозни средства, така и от оторизирани сервизни центрове.
Дали независимите сервизи прилагат също това решение? Питаме за това и още няколко неща в проучването.

Производителите на автомобили постепенно избират да заменят традиционните (хартиени) сервизни книжки с техните електронни версии.
От много производители на автомобили купувачите на нови автомобили все още получават традиционните сервизни книжки, които трябва да се попълват ръчно от служители на сервизните центрове, по време на проверки на автомобили или в случай на ремонт. Някои производители на автомобили предлагат и двете форми, хартиени и електронни – достъпни онлайн. Въпреки това, има някои, които са прехвърлили всички записи за ремонт в интернет.

Клиентите на сервизи, особено тези със сравнително нови автомобили, могат да очакват независимите сервизи също да попълнят електронни сервизни книжки след приключване на услугата в сервиза. Темата може да се окаже особено важна през следващите месеци, когато в резултат на кризата много собственици на превозни средства могат да се откажат от услугите на оторизирани сервизни центрове в полза на по-достъпни, независими сервизи. Доказано е, че поддържането на непрекъснати записи на обслужването и ремонта на автомобила е изключително важно за бъдещата му препродажба.

Насърчаваме всички представители на сервизи да попълнят нашето проучване.

В анкетата ви питаме дали използвате електронни книжки и какво е вашето мнение за онлайн достъпа и удобството за използване на такова решение?

 

Използване на електронни сервизни книжки - анкета Страница: 1/4

Използвате ли електронни сервизни книжки от производители на автомобили? *

 

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!