Ръководство за модификация на компресора на климатика на Astra H / Zafira II

27 юни 2020, 8:00

В случай на смяна на компресора се налага промяна на принципа на управление компресора на климатика в автомобил OPEL Astra H / Zafira II: от външно на вътрешно.

Компресорите с външно управление и без магнитен съединител трябва да бъдат заменени с компресори с вътрешно управление с магнитен съединител. Това изисква монтиране на кабелен мост и допълнителен кабел.

Използвайте най-новата схема за пренастройка на електронното оборудване.

Начин на действие:

01 Изключете батерията.

02 Извадете дефектния компресор и инсталирайте нов (следвайте инструкциите за инсталиране).

03 Свалете блока за управление на компресора.

04 Разкачете и проверете щепсела на конектора XE2.

ВНИМАНИЕ;

Ако между гнездо 52 и 53 вече е инсталиран кабелен мост, продължете директно към стъпка 7

05 Поставете кабелния мост в щепсела на конектора XE2 (Фигура 1):

 • Отключете заключващото устройство (спазвайте посоката на стрелките).
 • Извадете уплътненията.
 • Поставете кабелен мост (кафяв / черен).

За да направите това, поставете в гнездо 52 клемата със сивото уплътнение, а в гнездо 53 клемата със синьото уплътнение и заключете конектора на кабелния комплект.

Фиг.1

06 Присъединете конектора за XE2.

07 Извадете конектора за XE1.

08 Поставете кабел (черен / бял) в щепсела на конектора за XE1 (фигура 2):

 • Отключете заключващото устройство (спазвайте посоката на стрелките).
 • Отстранете уплътнението.
 • Поставете кабелна скоба (женска) в гнездо 44.
 • Спазвайте правилното положение за монтаж.
 • Заключете щепсела на клемата.
Фиг.2

09 Закачете щепсела на конектора XE1.

10 Прокарайте кабел по протежение на кабелния сноп конектор X26 и закрепете с изолационна лента.

11 Свалете предното колело.

12 Демонтирайте вътрешния защитен корпус.

13 Разкопчайте щепсела на конектора X26 от скобата.

14 Отключете и изключете щепсела на конектора X26 (Фигура 3):

 • Свалете връзката на кабела.
 • Отстранете фиксатора (A).
Фиг3

15 Отстранете кабелните клеми от гнезда 1 и 2(Фигура 4):

 • Натиснете и отрежете кабелните скоби.
 • Изолирайте краищата на кабелите и ги закрепете към проводниковия сноп с изолационна лента.
Фиг.4

16 Поставете кабелната клема (цвят на кабела: черно / бяло) на кабелен конектор XE1 (гнездо 44) и кабелната клема на кафявия кабел в комплекта кабели на конектор X26.

Гнездо A: (Фигура 5) черен / бял кабел

Гнездо В: (Фигура 5) кафяв кабел

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете компресора, уверете се, чеполярността е правилна.

Фиг.5

17 Развийте гайката от корпуса за заземяване.

18 Поставете заземяващия кабел (щепсел за кабелен конектор X26) и затегнете гайката:

 • Закрепете кабелите към щепсела на конектора с кабелна връзка.
 • Свържете щепсела на конектора.
 • Закрепете щепсела за към корпуса на автомобила

19 Укрепете кабелите и закрепете към кабелния сноп с изолационна лента.

20 Инсталирайте отново вътрешния защитен корпус.

21 Поставете предното колело.

22 Поставете релето (B) и фиксатора (A) (Фигура 6).

Фиг.6

23 Поставете отново блока за управление.

ВНИМАНИЕ

Натиснете до упор щифтовете за позициониране (B) с подходящ инструмент. Затегнете трите болта (“A” на фигура 7).

След монтажа щифтовете за позициониране трябва да бъдат напълно видими отново.

24 Програмирайте блока за управление на двигателя, ECC и DEC. За вариантно програмиране на ECC изберете „Компресор със съединител ”.

За ECU изберете „Нерегулируема АС“. ЗаUEC, изберете „ECC не присъства“.

25 Извършете функционална проверка на системата HVAC.

26 Изтрийте кодовете за грешки.

Фиг.7

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!