Сензор за въздушния поток

13 юли 2020, 13:00

Задача на сензора

Сензорът за масовия въздушен поток (известен иначе като MAF сензор, дебитомер, въздушен разходомер или измервател на въздушния поток) е инсталиран между въздушния филтър и дроселовата клапа и измерва въздуха, подаван към цилиндрите на двигателя. При бензиновите двигатели масата на входящия въздух е най-важната стойност за изчисляване на необходимата маса гориво. При дизеловите двигатели измерената стойност в диапазона на частично натоварване се използва за контрол на рециркулацията на отработените газове, докато в пълния диапазон на натоварване за ограничаване на черния дим. Блокът за управление на двигателя (ECU) изчислява максималното количество впръсквано гориво, което може да бъде изгорено, без да се образува дим.

Фигура 1: Сензор за измерване на въздушна маса

Как работи сензора за въздушната маса

Сензорният елемент открива само част от цялата въздушна маса. В показания пример (фиг.1) има канал, чиято форма е предназначена за да се сведе до минимум обратният поток на входящия въздух и да се предотврати отлагането на частици върху сензорния елемент.

Фигура 2: Сензорен елемент на дебитомера.

Днешните MAF сензори се състоят от нагревателен резистор и два температурни сензора (фиг.2). Отоплителният резистор се поддържа от електрониката при постоянна температура от около 160 градуса. Входящият чист въздух охлажда температурния сензор Т1 и се нагрява от нагревателния резистор. Следователно по-висока температура се измерва при температурен сензор Т2. Електрониката изчислява въздушната маса от температурната разлика и преобразува изчислената стойност в електрически сигнал за ECU. При по-старите измерватели на въздушна маса това е аналогов сигнал за напрежение, който е в диапазона между 0,2 V и 4,8 V. Напрежението на сигнала се увеличава с въздушната маса.

В случай на по-нови MAF сензори, към управляващото устройство се изпраща цифров правоъгълен сигнал, чиято честота зависи от променената въздушна маса. Честотата е в диапазона между 1kHz и 17kHz. При някои, когато въздушната маса увеличава честотата спада. При други видове с увеличаване на въздушната маса честотата се увеличава. В зависимост от версията е възможно да се запишат допълнителни измерени стойности за температурата на входящия въздух, влажността на въздуха и налягането в MAF сензора.

Възможни грешки и техните последици.

Електрическа повреда на измервателните уреди за въздушната маса

Възможните причини са липса на захранване, прекъсване на кабела, дефектни съединители или повреда на сензорната електроника. ECU открива повредата и я съхранява в паметта за грешки. Чести съобщения за грешки са: „Сигналът на MAF сензорът е неправдоподобен, твърде нисък или твърде висок“. ECU се опитва да установи характеристики за работа в аварийни условия със заместващи стойности. Стойностите, използвани за това, се показват в списъка с данни на диагностично устройство. Клиентът се оплаква от тресене или загуба на мощност например. Преди да смените MAF сензора, проверете захранването (12 V и / или 5 V) и кабелите към контролния блок за непрекъснатост и късо съединение. Електрическа схема е полезна за електрически измервания на MAF сензора. MAF сензорите имат между три и шест връзки. Сигналният пин често се оказва последния щифт (фиг. 3).

Фигура 3

Pin1: Сигнал на температурния сензор на всмуквания въздух. Пин 2: Земя. Пин 4: Захранване, +12 V. Пин 5: Сигнал

Измерването на сигналното напрежение служи главно за проверка на основните функции на MAF сензора. За тези с аналогови сигнали за напрежение, свържете волтметър или по-добре осцилоскоп към щифта на сигналното напрежение и към заземяването. Когато запалването е включено, стойността на напрежението трябва да бъде между 0,2 V и 1,0 V, в зависимост от версията. Ако напрежението е нула волта или 5 V, измервателят на въздушната маса е дефектен и трябва да бъде заменен. При празен ход напрежението на сигнала е между 1,5 V и 2 V.

Фигура 4

На осцилоскопа можете да видите пулсиращо напрежение на изображението, което се дължи на осцилиращия въздух във всмукателния колектор (фиг. 4). При бързо отваряне на дросела напрежението трябва да бъде над 3,5 V. Можете да достигнете най-високата стойност на напрежението на сигнала от 4,2 до 4,7 V само при ускорение, при пълно натоварване, до номиналната скорост по време на тест. Горепосочените стойности на напрежението са стандартни стойности. За точни специфични стойности за типа, моля, вижте документацията, предоставена от производителя на превозното средство.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!