DAS 3000 – Новото универсално устройство за калибриране и регулиране на предни камери и радари

5 август 2020, 8:35

Точно калибриране на камерата, което е ключов фактор за безопасното шофиране

Съвременните автомобили имат голям набор от системи за безопасно шофиране, както на магистралата, така и на главните пътища. Колите са оборудвани с радарни сензори и видео камери, което им позволява да засекат присъствието на други участници в движението, дори при опасни ситуации на пътя. Системите за безопасност предупреждават водача и дори се намесват при необходимост. Тази намеса се случва при определени ситуации, чрез комуникация и взаимодействие между различни компоненти. Крайният резултат е избягване или значително намаляване броя на пътно транспортните произшествия.

С новите технологии за подпомагане на водачите, сервизите за смяна на предни стъкла се сблъскват с ново предизвикателство. Затова Bosch предлага висок клас оборудване, което е необходимо за калибриране на сензорите след поставянето на ново стъкло на автомобила.

Стандартни компоненти, необходими за калибрирането на камерата след смяна на стъклото:

  • Система за следене на осевата линия
  • Система за разпознаване на пътните знаци
  • Автоматично аварийно спиране

 

Подмяна – Калибриране – Безопасно шофиране

Калибрирането на радара като част от системата за асистиране на водача може да бъде разделено на статичен и динамичен процес.

По време на статичното калибриране, са необходими специални калибриращи таргет табла и подходящ диагностичен уред ( напр. KTS XXX). В зависимост от сензора и системата, може да има комбинация от динамична и статична калибрация (при Honda, Mercedes и Hyundai).

Обикновено първо се извършва статичното калибриране, а процесът завършва с динамичната калибрираща процедура. Диагностичният софтуер Esi[Tronic] 2.0 ви нанасочва по процеса стъпка по стъпка.

DAS 3000: Калибрирането на сензорите отговаря на всички изисквания на OE производителите. Спестявате много време в настройката на уреда с помощта на Bosch софтуера, благодарение на който не са необходими двама механика за калибриране на един автомобил.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!