В случай на проблем с горивната помпа: проверете контактите

7 август 2020, 7:00

В случай на проблеми в горивната система, първо трябва да се измери налягането в системата и дебита на горивната помпа.

Ако измерените стойности не съвпадат със спецификациите на производителя, понякога се случва, че уж дефектна горивна помпа се заменя с нова преждевременно.

Преди да смените помпата, трябва да се уверите, че наличие на корозирала електрическа връзка не е причина за загуба на мощност.

В зависимост от дебита и налягането, консумацията на ток на горивната помпа е 5 – 8 ампера или повече. В случай на такива големи токове, чистите и надеждните точки за контакт са важни, тъй като всякакъв вид корозия или лоши контакти увеличава омичното съпротивление в контакта.

Повишено съпротивление задължително означава спад на напрежението на горивната помпа.

Типичната електрическа схема на горивна помпа на фиг.1 показва редица разглобяеми връзки от завинтени или включващи контакти.

Фиг. 1: Верига на електрическа горивна помпа (схематично)

Освен това има контакти в ключа на запалването и релето на горивната помпа, както и възможно допълнителни инсталации в системата, като например устройства против кражба.

Всеки от тези контакти може да се е увеличил съпротивлението си, поради окисляване, корозия и неадекватна връзка. Това води до нежелан спад на напрежението в схемата и лоша работа на горивната помпа. Последиците са намаляване на налягането и дебита.

БЕЛЕЖКИ

В съвременните превозни средства горивната помпа е разположена в резервоара за гориво и обикновено играе роля на модул за подаване на гориво. В този случай е трудно да се извършат измервания директно на клемите на горивната помпа.

Необходимо е обаче спада на напрежението да се измерва възможно най-близо до горивната помпа.

Затова се препоръчва това измерване да се извършва на електрическите контакти, които обикновено са разположени на капака на модула за подаване на гориво (Фиг. 2).

Фиг. 2: Електрически контакти на капака на модула за подаване на гориво

Възможно е да получите коректен резултат, само ако веригата е затворена, т.е. ако има напрежение. Поради тази причина докато го правите, двигателя трябва да работи.

Спад на напрежението при контактите е неизбежен, дори ако контактите са чисти и плътно свързани. Напрежението на клемите на горивната помпа винаги е по-ниско от напрежението на борда.

Стойността трябва да бъде възможно най-близка към бордното напрежение на превозното средство. Разликата обаче не трябва да надвишава1 – 1,5 волта.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА:

  • Определете налягане и дебита в системата
  • Измерете спада на напрежението при горивната помпа: с включени клеми, свържете измервателен уред със съответстващите накрайници за измерване отзад на клемата (фиг. 3).

Фиг. 3: Измервателни накрайници от задната страна на клемата
  • Никога не „пробивайте“ кабелите (фиг. 4)!
Фиг. 4
  • Трябва да се отчита най-малко 12,5 – 13,0 волта, когато двигателят и помпата работят.
  • Ако измереното напрежение в клемите на помпата е значително по-ниско от бордовото напрежение, напр. по-ниско от 11 волта, има неизправност.
  • В този случай проверете състоянието на всички контакти във веригата за корозия (фиг. 5).
Фиг. 5: Корозия на контактите

ЗАБЕЛЕЖКА

В съвременните превозни средства, които са оборудвани с „регулирано“ или „базирано на търсенето“ захранване с гориво, горивната помпа се задейства от собствен контролен блок с импулсно модулиран сигнал. Конвенционалният цифров мултицет не е подходящ за тестване на тези видове системи, тъй като просто измервате средната стойност напрежение за даден период. В този случай се нуждаете от осцилоскоп.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!