Признаци на отказ на водната помпа

12 август 2020, 13:00

Водната помпа е сърцето на охлаждащата система на двигателя. Задачата на водната помпа е постоянно да циркулира охладителната течност през целия кръг и по този начин да регулира дебита на охлаждащата течност. Водните помпи най-често се задвижват външно чрез комбинация от ролка / ремък.

Повредена водна помпа може да причини прегряване на двигателя.

Тук се описва как да инспектираме и диагностицираме повредена водна помпа. Но също толкова важно е да се инспектира системата на аксесоарния ремък, която задвижва водната помпа. Лош ремък и обтегач причиняват преждевременна повреда в лагера и вала, като драстично намаляват живота на помпата. Обратно, протекла водна помпа неизбежно се отразява на ремъка и обтегача. Ето защо Gates препоръчва смяна на водната помпа, ремък и други компоненти на задвижването едновременно като добра превантивна поддръжка.

Как да откриеме проблемна водна помпа?

Следните признаци показват, че трябва да се смени водна помпа:

1. Протичане от дренажния отвор

Външен вид : Вътрешното механично уплътнение на помпата уплътнява вала към охлаждащата верига, предпазвайки лагерите, предотвратявайки навлизането на охлаждащата течност в лагерния блок. Когато водната помпа е нова, някои просмуквания от дренажния отвор са нормални, тъй като са необходими около десет минути работа, за да може механичното уплътнение да заработи правилно (период на сработване). По-изразеното просмукване и капене от отвора след този период на сработване са ненормални и показват предстояща повреда на водната помпа.

Причина : Замърсената охлаждаща течност е основната причина за протичане от дренажния отвор.

Решение : Измийте добре охладителната система преди да инсталирате новата помпа и отново напълнете системата с препоръчаната от производителя охлаждаща течност.

Никога на сухо не пускайте водна помпа , дори и за няколко секунди. Движение на сухо на помпата съсипва нейното механично уплътнение.

2. Теч от монтажната повърхност

Външен вид : Следи, капки или големи следи за изпускане на охлаждителна течност върху или около монтажната повърхност или върху корпуса.

Причина : Неправилна инсталация на водна помпа или неправилна употреба на уплътнения или уплътнител.

Решение : В случай на скоро инсталирана нова водна помпа: внимателно я извадете, проверете и поставете отново . Спазвайте стриктно спецификациите за въртящия момент. Уверете се, че уплътненията са в перфектно състояние и са инсталирани правилно. Когато е предписан уплътнител, почистете монтажната повърхност и нанесете нов уплътнител равномерно по ръба на частта. Ако течът не е следствие от неправилно поставена нова водна помпа, помпата трябва да бъде сменена незабавно.

3. Ръжда и корозия

Външен вид : ръжда и корозия по повърхностите на водната помпа, например корозия на перките на работното колело прави помпата неефективна при преместване на охлаждащата течност.

Причина : Замърсена охлаждаща течност, несъвместима охлаждаща течност или смесени охлаждащи течности с различни химикали. Друга възможна причина може да е дефектна капачка за налягане, предизвикваща въздушни мехурчета, ускорявайки процеса на ръжда.

Решение : Сменете водната помпа. Измийте добре охлаждащата система, преди да инсталирате новата помпа и отново напълнете системата с препоръчаната от производителя на автомобила охлаждаща течност. Проверете капачката за налягане и я сменете, ако е дефектна.

4. Натрупване на отлагания

Външен вид : Отлаганията, утайките и котлен камък се натрупват отвътре, запушвайки водната помпа и затруднявайки правилното функциониране на отделните й компоненти.

Причина : Замърсена охлаждаща течност, несъвместима охлаждаща течност или смесени охлаждащи течности с различни химикали.

Решение : Сменете водната помпа. Измийте добре охладителната система, преди да инсталирате новата помпа и отново напълнете системата с препоръчаната от производителя на автомобила охлаждаща течност.

5. Кавитация

Външен вид : Парни „мехурчета“ в охлаждащата течност се избухват с експлозивна сила, в отделните компоненти на помпата, предизвиквайки шупли и пукнатини. След това повредените зони корозират.

Причина : Образуването на мехурчета в охлаждащата течност на входа на помпата. С нарастването на налягането в системата мехурчетата имплодират и причиняват повреди.

Решение : Сменете водната помпа. Измийте добре охлаждащата система, преди да инсталирате новата помпа и отново напълнете системата с препоръчаната от производителя на автомобила охлаждаща течност.

6. Повреден лагер

Външен вид : При изключен двигател проверете състоянието на лагера, като потърсите каквата и да било хлабина на вала. Прилагайте натискане с ръцете – изобщо не трябва да има хлабина. Освен това шум, идващ от водната помпа, показват износен лагер.

Причина : Неподравнени ролки на аксесоарния ремък причинява прекомерно натоварване. Пренатегнатия ремък причинява претоварване на лагера, ускорявайки износването. Повреденото механично уплътнение позволява на охлаждащата течност да изтече през лагерите и да измие смазката.

Решение : Сменете водната помпа и не забравяйте да проверите системата за задвижване на ремъка: ремък, обтегач, шайби, опъване и регулиране на ремъка .

7. Повреден или счупен вал

Външен вид : Валът е огънат или счупен. Чиста повърхност на счупването показва „моментална“ фрактура, причинена от внезапно претоварване или дисбаланс. Ако счупеният вал е обезцветен (обикновено син), повредите са постепенни, което показва прекомерно прегряване преди счупването на вала.

Причина: Неподравнена система на ремъка причинява прекомерно износване. Пренатегнатият ремък прилага мощна сила на огъване на вала, което води до изкривяване или счупване на вала. Прекомерни вибрации поради липса на поддръжка.

Решение: Сменете водната помпа и не забравяйте да проверите системата за задвижване на ремъка: ремък, обтегач, шайби, опъване и регулиране на ремъка. Ако е оборудвана с вентилатор, монтиран на водната помпа, проверете съединителя на вентилатора. Вентилаторът може да не е монтиран съосно върху вала. Огънат или повреден вентилатор, износен дистанционер или износен или повреден съединител на вентилатора също могат да бъдат фактори, допринасящи за счупването.

Никога не прави компромиси с качеството на водната помпа! Евтините водни помпи не следват предписанието на OE по отношение на механичното уплътнение и качеството на лагерите.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!