Регулиращ клапан за налягане на горивото (FPCV)

13 август 2020, 13:00

Общо описание

Повечето често използвани common rail системи използват клапан за регулиране на налягането. Той може да бъде разположен или върху помпата за високо налягане или върху самата шина. Клапанът за регулиране на налягането работи като клапан за контрол на количеството на горивото, за да контролира налягането в общата шина.
Клапанът за налягането просто позволява повече или по-малко гориво с високо налягане да попадне в системата за обратно изтичане, като по този начин увеличава или намалява налягането на горивото в шината. Излишното гориво се връща в резервоара. Клапанът се контролира от ECM.

Външен вид

Фиг. 1 показва как изглежда клапана за регулиране на налягането на горивото.

Фиг. 1
Принцип на работа на клапана за регулиране на налягането на горивото

Клапанът за регулиране на налягането използва електрически импулсно модулиран сигнал за регулиране на налягането на горивото в горивната шина. Между сензора за налягане и регулатора на горивната помпа съществува верига за обратна връзка. Модулиран постояннотоков широкочестотен сигнал, приложен към регулатора на налягането, определя колко гориво се подава от помпата, връща се в резервоара или към входа на помпата в зависимост от сигнала на сензора за налягането. Клапанът за регулиране на налягането на горивото работи при работен цикъл между 5 и 95%. По-високият процент на работен цикъл съответства на по-ниското налягане на помпата. Това означава, че ако регулаторът на налягането изгуби сигнала си, той ще работи широко отворен или на стойност по подразбиране и двигателят ще продължи да работи, въпреки че работи грубо и нестабилно. Оптималната стойност на налягането на впръскване се координира от ECM в зависимост от скоростта на двигателя и условията на натоварване. При някои системи за управление на двигателя, регулаторът на налягането работи и като сензор за температурата на горивото. Съпротивлението на бобината в регулатора е пропорционално на температурата на горивото и позволява да се пресметне температурата на горивото. В някои приложения се използват два регулатора на налягането в горивната шина. Първият остава разположен на инжекционната помпа. Втори регулатор е разположен отпред на горивната шина и има нормално отворен соленоид. Модулирана ширина на импулса се прилага към този регулатор за контрол на количеството гориво, върнато в резервоара. За мониторинг на горивната система от OBD-II се използват двата регулатора. Прекалено големия връщащ поток от инжекторите показва проблем с износени дюзи.

Проверка на функционалността на клапана за регулиране
на налягането на горивото
 • Тестване на клапана за регулиране на налягането на горивото чрез осцилоскоп
Напрежение спрямо ток
 1. Настройте първия вход на осцилоскопа на 20 /
 2. Свържете изпитателния кабел за сигнал (1: 1) на първия канал на осцилоскопа към една от клемите на клапана. След това свържете заземяващия проводник към заземяването на шасито.
 3. Свържете AC / DC токова скоба към друг канал на осцилоскопа. Задайте диапазона на захранването на AC / DC на ± 20A.
  Важна забележка:Трябва да се захване само един от двата проводника, а не и двата. Няма значение кой проводник ще бъде закрепен към скобата: положителния или отрицателния. Това ще се отрази само върху полярността на измерения ток.
 4. Стартирайте двигателя и го оставете на празен ход.
 5. Гледайте екрана на осцилоскопа. Сравнете резултата с формата на вълната на фиг.2.

Волтаж
 1. Настройте първия вход за осцилоскоп на 20 /
 2. Свържете изпитателния кабел за сигнал (1: 1) на първия канал на осцилоскопа към един от клемите на клапана. След това свържете заземяващия проводник към заземяването на шасито.
 3. Стартирайте двигателя и го оставете на празен ход.
Фиг. 3
Възможни повреди в клапана за регулиране на налягането на горивото
 • Механична повреда
 • Повреден соленоид на клапана
 • Липсващ контролен сигнал
Други проверки:
 • Проверете за механично повредени части на двигателя, запалителната система или горивната система.
 • Ако е налице грешка в сигнала, тествайте проводниците от контролния блок на двигателя до регулиращия клапан за налягане.
 • Уверете се, че устройството за управление на двигателя (ECU) има добро захранване и заземяване.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!