Афтърмаркет пазара според проучването на McKinsey потвърждава растеж от 3% на година – но пазарът на ремонт и поддръжка ще се промени значително.

7 февруари 2019, 9:00

Новото независимо проучване на пазара на автомобилни резервни части, публикувано от Mc Kinsey, очаква пазарът да нараства в световен мащаб с 3% годишно до 2030 година. Китай ще бъде основен двигател на растежа. Освен перспективата за бъдещите портфолио и географски различия, проучването разглежда икономическите и технологичните тенденции с потенциала да се промени пазара на резервни части след 5 до 10 години.

Проучването на McKinsey показва как участниците на пазара ще се изправят пред предизвикателства от нарастващия темп на консолидация на индустрията, особено в Северна Америка и Европа. В допълнение, много играчи са извършвали бизнес в продължение на десетилетия в относително стабилна среда и ще се сблъскат с нов тип конкурентен натиск от страна на играчите на различни етапи от веригата за добавена стойност, както и от нови играчи, предлагащи бизнес модели с цифрово управление. Франк Шлехубер, директор на Aftermarket в CLEPA, казва: „Докато автономното шофиране и електрификацията получават почти ежедневно внимание на печата, най-значимите промените в пазара на резервни части ще бъдат свързаност и базирани на данни бизнес модели. Това се случва сега и се развива бързо ”.

Проучването установява, че автомобилният пазар претърпява драматични промени с развиващите се очаквания на клиентите, ускоряване на технологичните иновации и промени в конкурентната среда. Промени ще търпят и начините, по който потребителите, автомобилните доставчици и други компании в афтърмаркет сегмента мислят за автомобилите и как да се извършва бизнесът в автомобилния пазар за резервни части и да се създава стойност. 80% от автомобилните доставчици и представители на индустрията заявиха в проучването, че не са добре подготвени за тези промени. 42% от доставчиците очакват в следващите десет години рентабилността на бизнеса им за поддръжка и обслужване да се влоши, докато само 29% очакват подобрение, и  то да се дължи главно поради нови бизнес възможности от цифровизацията на каналите и услугите, базирани на данни от автомобилите. „Следователно в интерес на справедливата и ненарушена конкуренция на пазара на резервни части и предоставянето на иновативни услуги в областта на мобилността е важно всички участници на пазара да имат равен достъп до данните и ресурсите на превозното средство”, казва Франк Шлехубер.

Проучването идентифицира шест тенденции, пред които доставчиците трябва да се изправят:

  • Консолидацията на участниците на пазара ще продължи в Европа, особено сред дистрибуторите и търговците на едро. Ситуация като в Северна Америка не е нереалистична, където има четири водещи дистрибутори на авточасти, представляващи 40% от пазара.
  • Производителите на превозни средства се разширяват в независимия пазар на следпродажбени услуги и укрепват усилията си за задържане на потребителите в собствените си мрежи за услуги за по-дълъг период.
  • Дигитализацията ще увеличи продажбите на автомобилни части, както и услугите за ремонт и поддръжка чрез онлайн канали.
  • Достъпът до данните в автомобила ще става все по-актуален. Данните, генерирани от автомобилите, могат да помогнат за по-доброто разбиране на нуждите на клиентите и за предоставяне на услуги още по-бързо или вече активно с информация за ранно предупреждение в случай на прогнозна възможност за повреда.
  • Новите конкуренти с опит в областта на цифровите технологии се опитват да осигурят част от автомобилния пазар за своя бизнес, например фирми за управление на автопарка на големи компании или застрахователни компании.
  • Дигитализацията ще увеличи прозрачността на цените. До 30% от клиентите в Европа се информират предварително за конкурентни цени в автосервизите.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!