В опаковката DMF трака – аксиална хлабина и ъгъл на странично отклонение

17 септември 2020, 7:00

Много служители в сервизите вече са чули техническото обяснение и са си успокоили нервите, но темата остава актуална.

Има голямо разнообразие от дизайни и поколения на DMF. Във всички случаи обаче вторичната маса трябва да може да се движи спрямо първичната маса. В зависимост от дизайна това може да бъде чрез ролкови лагери или плъзгащи лагери. По-внимателният поглед върху тези два вида лагери бързо показва защо DMF с плъзгащи лагери има значително по-голяма аксиална хлабина от DMF, проектиран с ролкови лагери.

Сачменият лагер също може да абсорбира някои от радиалните си сили в аксиално положение. Това означава, че при DMF със сачмени лагери вторичната маса е разположена относително плътно върху първичната маса и е практически неподвижна. Плъзгащият лагер, от друга страна, естествено изисква определено количество вътрешна хлабина, за да позволи правилна функция и радиалното насочване на вторичната маса. При определени обстоятелства това може да се открие като леко поклащане при наклон дори на нова част. В сравнение със сачмения лагер, аксиалното насочване се извършва само по посока на двигателя.

Следователно плъзгащият лагер в DMF може също така да показва аксиална хлабина между първичната и вторичната маса, в зависимост от типа. Ако преместите вторичната маса по оста напред и назад, можете да чуете тракащия шум, споменат по-горе. Това определено не е дефект, тъй като това се случва само на работната маса или след разглобяване на трансмисията. По време на шофиране в реални сценарии, предварителното натоварване на системата за освобождаване заедно с насочването на феродовия диск от входящия вал на трансмисията (с основен и спомагателен лагер, ако има такива) гарантират, че вторичната маса е стабилна и правилно позиционирана. Следователно аксиални и накланящи се движения не се случват.

Аксиалната хлабина, която се измерва на крайния външен ръб в разглобено състояние, може да бъде максимум 2,9 mm за конструкции с плъзгащи лагери. Когато DMF вече е работил, тази аксиална хлабина може да служи като индикатор за износване. Точната действителна стойност може да бъде определена с помощта на специалния инструмент LuK 400008010 . Допълнителна информация, за стойностите на износване в различните превозните средства могат да бъдат намерени в продуктовия каталог на REPXPERT.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!