ŠKODA AUTO използва изкуствен интелект за още по-точна диагностика на автомобила

15 октомври 2020, 13:00

  • AI приложението „Sound Analyser“ записи на автомобили шумове и ги сравнява с съхранявани звукови модели
  • 245 Skoda дилъри в 14 страни в момента изпробват „Sound Analyser“ в реалния живот
  • Последователната интеграция на изкуствен интелект позволява оптимизация на процесите и по-персонализирано изживяване на клиентите

Отделът за следпродажбено обслужване ŠKODA AUTO и ŠKODA AUTO DigiLab изпробват ново приложение за смартфон: „Sound Analyser“. Приложението използва изкуствен интелект (AI) и помага бързо и точно да идентифицира необходимостта от всякакво обслужване. Програмата записва шумовете, издадени от съответното превозно средство, докато е в движение, и ги сравнява със запазени звукови модели. В случай на несъответствия, приложението използва алгоритъм, за да определи какви са те и как могат да бъдат разрешени. По този начин “Sound Analyzer” помага да се направи по-ефективна поддръжката на автомобила, да се намали времето, което автомобилът прекарва в сервиза и да се постигнат още по-високи нива на удовлетвореност на клиентите.

Станислав Пекарж, ръководител на отдел за следпродажбени услуги в ŠKODA AUTO, каза: „Звуковият анализатор е отличен пример за новите възможности, които цифровизацията в ŠKODA може да създаде, дори по отношение на следпродажбени услуги. Ще продължим да използваме последователно технологиите за изкуствен интелект, за да предложим на нашите клиенти още по-персонализирана услуга, като по този начин ще повишим още повече удовлетворението на клиентите.“

Клаус Блюм, ръководител на ŠKODA IT, добави: „В ŠKODA ние непрекъснато се стремим към цялостна дигитализация на процеси, продукти и услуги за нашите клиенти по цялата верига на стойността. За да можем рано да разпознаем потенциала на иновациите, да ги развием бързо и да ги използваме интелигентно, ние непрекъснато се координираме със специализираните отдели за съвместно изпълнение на нови проекти за цифровизация.“

Приложението „Звуков анализатор“ използва изкуствен интелект, за да оцени надеждно, ясно и бързо текущото състояние на износващите се части и да уведоми техниците за всяко необходимо обслужване. За тази цел програмата разглежда различни специфични за автомобила параметри и анализира профила на използване на съответния автомобил. Sound Analyzer улеснява още повече техниците при извършване на точна диагностика на превозно средство, тъй като те ще се нуждаят само от стандартен смартфон или таблет, за да използват приложението.

Въпреки че програмата е изключително сложна, нейната работа е интуитивна: звуците, издадени по време на движение на автомобила, могат да бъдат записани с помощта на смартфон. След това алгоритъм сравнява записа със запазени звукови модели и въз основа на това предоставя конкретно описание на резултата. Софтуерът вече е в състояние да разпознава десет модела – с точност от над 90 процента – включително за компоненти като кормилната система, компресора на климатика и съединителите в DSG скоростната кутия. Приложението също е настроено да разпознава допълнителни звукови модели.

Алгоритмите на невронната мрежа осигуряват техническата основа за „Sound Analyser“. Приложението първо преобразува аудио файла в спектрограма, която визуално изобразява акустичните сигнали. След това с помощта на изкуствен интелект това представяне се сравнява със съхранените записи, за да се идентифицират отклонения. За тази цел приложението категоризира потенциалната необходимост от предстояща поддръжка или ремонти въз основа на предварително определени модели.

Приложението за смартфон е изпробвано в 14 държави – включително Германия, Русия, Австрия и Франция – от юни 2019 г. Общо 245 дилъра на ŠKODA участват в пилотния проект. Те са от съществено значение за осигуряването на аудиозаписите за „обучаването“ на софтуера и по този начин допринасят пряко за развитието на програмата. Постепенното въвеждане на технологии за определяне на всякакви акустични отклонения от нормата ще отвори нови възможности по отношение на сензорно-прогнозна поддръжка в бъдеще. Освен това онлайн връзката на превозното средство може да се използва за уговаряне на среща директно с отговорния сервиз, ако е необходимо.

Изкуственият интелект е ключов стълб на дигиталната стратегия на ŠKODA AUTO

Въз основа на изкуствения интелект, технологиите изпълняват когнитивни функции, на които иначе са способни само хората. Такива програми могат да взаимодействат със заобикалящата ги среда, да възприемат и претеглят факти или да решават конкретни проблеми. Като един от крайъгълните камъни на стратегията на компанията за 2025 г., изкуственият интелект играе ключова роля за ŠKODA AUTO за по-нататъшното повишаване на нивата на цифровизация. За чешкия производител на автомобили това включва не само продукти и процеси, но и услуги.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!