Указание за монтаж на филтърен елемент OX 379D на Mahle за двигатели 2.0 TFSI на VAG

13 ноември 2020, 7:00

Фигура 1: Филтърен елемент с демонтиран капак на корпуса

Филтърният елемент OX 379D се доставя с уплътнения, които са допълнително снабдени с фиксираща пластина за по-лесно демонтиране (виж фигура 2).

Фигура 2: Фиксиращата пружинна палстина може да се използва за да премахнете старото уплътнение

По принцип филтърния елемент и уплътнението на масления филтър трябва винаги да бъдат заменени по време на смяната на маслото. Получаването на правилното напасване е решаващо за предотвратяване на течове и загуба на масло. В случай на споменатите уплътнения за филтърния елемент по-горе, важно е също така да се гарантира, че фиксирането на пластината е обърната нагоре и се вижда в капака (виж Фигура 3).

Фигура 3: Уплътнение с фиксираща пластина в правилна позиция

Ако уплътнението е монтирано по грешен начин или фиксиращата пружинна пластина се забива в резбата (виж Фигура 4), това може да причини изтичане на масло от капака на филтъра.

Фигура 4: Фиксираща пластина, забита в
резбата

ВАЖНО! Преди сглобяването, уплътненията винаги трябва да бъдат покрити с чисто масло, за да се предотвратят повреди и течове. Прекалено високият момент на затягане може също да причини загуба на масло от корпуса на филтъра – така че е изключително важно да се спазваинструкциите на производителя!

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!