Вихрови и плъзгащи се клапи – каква е разликата?

16 ноември 2020, 7:00

Има ли някаква разлика или просто има различни обозначения за един и същ компонент във всмукателния колектор?

Колекторите на Pierburg, които се използват в съвременните превозни средства с бензинови и дизелови двигатели, често имат вихрови или плъзгащи клапи във всмукателните колектори.

Вихрови клапи

Фиг. 1: Вихрова клапа: завърта се в аксиална посока на буталото

Ляво: частично натоварване, вихровата клапа е затворена, силно завихряне
Вдясно: пълно натоварване, отворена вихрова клапа, високо ниво на пълнене

Два канала за всеки цилиндър: вихровите клапи (маркирани в червено) във всмукателния колектор на Pierburg, например в Opel Astra J 1.7 CDTi

Вихровите клапи създават завихряне по оста на цилиндъра. Те се използват в дизелови превозни средства за подобряване на смесването на гориво-въздушната смес при ниски обороти на двигателя. За тази цел въздухът се подава към всеки цилиндър през два отделни канала във всмукателния колектор. Един от двата канала може да бъде затворен с вихрова клапа. Това създава завихряне на чистия въздух. По-доброто смесване намалява разхода на гориво и емисиите на замърсители. При по-високи обороти на двигателя и въртящи моменти вихровата клапа се отваря, за да се постигне по-добро ниво на пълнене. Вихровите клапи също се отварят при стартиране на двигателя и при повишено натоварване.

В двигателя на Opel Twinport вихровата клапа намалява загубите на гориво при работа с частичен товар.

Плъзгащи се клапи

Плъзгаща се клапа: завърта се вертикално по осово направление на буталото.

Вляво: пластов заряд; Вдясно: хомогенен заряд

Плъзгащи се клапи (маркирани в червено) във всмукателния колектор на Pierburg, например в Mercedes E-Class 500

Плъзгащите се клапи създават завихряне по оста на цилиндъра. Това се постига чрез разделяне на канала за всмукване на въздух на два отделни канала, от които единият канал може да бъде затворен от подвижната клапа (виж графиката), или чрез завъртане на едната клапа настрани във въздушния поток (виж снимката).

Плъзгащите се клапи се използват в превозни средства с директно впръскване на бензин (например в двигатели FSI) за реализиране на стратифициран заряд. При работа със стратифициран заряд, чрез този специално конфигуриран въздушен поток и специална геометрия на буталото, гориво-въздушната смес се натрупва директно около свещта и се запалва. Следователно в страничните зони на горивната камера има чист въздух. Чистият въздух служи като изолация по време на горенето и намалява топлинните загуби.

При по-високи обороти и въртящите моменти на двигателя клапата се отваря, за да се постигне по-добро ниво на пълнене. По време на тази така наречена хомогенна работа двигателят функционира като конвенционален двигател с впръскване на гориво, но с по-висока ефективност поради по-високата компресия. Това позволява намаляване на разхода на гориво в диапазона на ниски обороти на двигателя, без да се поддържа загуба на мощност или въртящ момент при по-високи обороти на двигателя.

Плъзгащите се клапи се наричат ​​още „подвижни зарядни клапи“.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!