Избягване на напрежение при монтиране на ауспуховата система

16 ноември 2020, 13:00

При наличие на напрежение, резултатът е повреди по куките и тампоните

Монтирането на нови изпускателни компоненти, без да неутрализирате напрежението на цялата система, може да предизвика ненужни усилия върху куките и тампоните, причинявайки преждевременна повреда на компонентите или прекомерен шум и вибрации вътре в автомобила.

Решението: няколко елементарни манипулации за отстраняване на напрежението.

Когато монтажът на изпускателните компоненти приключи, не забравяйте да проверите за тампоните за прекомерно напрежение. За да го облекчите, изпълнете следните стъпки:

  1. Загрейте превозното средство и изпускателната система до работна температура. Разхлабете всички скоби и фланцови съединения(ако е приложимо).  Внимание: изпускателната система може да е изключително гореща.
  2. Преместете всички изпускателни компоненти, като тампоните висят свободно, без прекомерно напрежение в двете посоки. За повечето връзки с припокриване, препоръчителното вкарване на тръбите е минимум 20 мм и максимум 70 мм. За фланцови връзки огледайте внимателно всички окачалки на каросерията и изпускателната система, за да се уверите, че са правилно подравнени.
  3. Затегнете всички връзки, започвайки от предната част на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА: При нормално монтирана и охладена изпускателна система задната кука може да е под ъгъл леко напред поради свиване на дължината на системата при охлаждане.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!