Разваля ли се дизеловото гориво?

14 юли 2020, 13:00

В зависимост от това какво имаме предвид, сигурно може. Но наистина ли знаем какво имаме предвид, когато задаваме въпроса?

Дизеловото гориво се смяташе с дълъг срок на годност – правилата на армейските запаси от 50-те и 60-те години на миналия век говориха за многогодишен живот за съхранявания дизел. Сега вероятно срока ще се получи по-малко от година, ако горивото не бъде обработено по някакъв начин.

Какво разваля горивото?

Дизеловото гориво се разваля, когато има нещо в околната среда, което ускорява естествените процеси, които атакуват неговото качество. Цялото петролно гориво, независимо дали е бензин или дизел, е направено от смес от молекули с различна големина и дължина. Горивото започва с редица нестабилни молекули – „прекурсорите“. С течение на времето тези прекурсори реагират с други молекули и започват верижни реакции, които във времето, предизвикват образуване на смоли и утайки в горивото и стават тъмни и разслоени. Този краен резултат е това, което ние смятаме за „развалено гориво“.

Говорим за това „разваляне“, защото горивото вече не прави това, което ние искаме както трябва. Горивото, което е затъмнено и пълно с утайка, няма да гори правилно, ще произвежда черен дим и може дори да не стартира двигателя, ако е достатъчно зле.

В миналите години това беше бавен процес, основно заради по голямото съдържание на сяра, поради което горивото можеше да се използва години. Днес това все още е бавен процес, но е много по-бърз, отколкото преди. Експлоатационният живот на дизела сега се измерва в месеци, вместо в години.

Казахме, че горивото се разваля, когато е изложено на въздействия в околната среда, които ускоряват тези процеси. Излагането на въздух, вода и топлина + светлина са три големи фактора на околната среда. Топлината и светлината карат гориво да се разваля по-бързо, като осигурява енергия за задвижване на вредните химичните реакции, които го разграждат.

Друг голям фактор, който се среща по-често в днешното гориво, е развитието на микробите. С модерните дизелови горива, които нямат по-високите нива на сяра, каквито са имали преди, не остава нищо, което да попречи на микробите да се развиват в горивото. Микробите могат да развалят дизелово гориво доста бързо, като се размножават в него, създават образувания на биомаса и произвеждат киселини, които атакуват дизеловото гориво и го разграждат.

Дизеловото гориво разваля ли се? Да, разваля се със скорост в зависимост от условията на съхранение и добавките.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!