Списък от статии Отбелязване - задвижващ модул

Модулно хибридно задвижване от MAHLE

Модулност на силовото предаване за множество приложения Намалена сложност за по-ниски разходи Нисък, претеглен цикъл на емисии CO2 Електрификацията и хибридните технологии вече са широко приети като предпочитан подход за постигане на бъдещи цели за емисии от превозни средства. В Европа, например, производителите трябва да постигнат средна цел на емисиите на CO2 от <60 g […]